Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Alina Grecu
39 17 37 31

agc@dst.dk

Hent som PDF

Danske datterselskaber i udlandet

Brugere af statistikken er ministerier og andre offentlige institutioner samt internationale organisationer såsom OECD og EU-Kommissionen. Herudover også medier, brancheorganisationer og andre med interesse for globalisering og dansk erhvervslivs engagement i udlandet.

Der er ikke gennemført direkte brugertilfredshedsundersøgelser af denne statistik, men brugere af statistikken udtrykker tilfredshed med statistikken og dens værdi.

Brugerbehov

Brugere af statistikken er politikere, ministerier, styrelser, regioner og kommuner samt OECD og EU-Kommissionen (Eurostat). Herudover omfatter brugerne også nyhedsmedier, brancheorganisationer og forskere samt andre med interesse for globalisering og dansk erhvervslivs engagement i udlandet.

Brugere af statistikken, primært EU-Kommissionen (Eurostat), har udtrykt ønske om udbygning af statistikkens variable, herunder navnlig værditilvækst.

Brugertilfredshed

Brugere af statistikken udtrykker tilfredshed med statistikken og dens værdi, men efterlyser samtidig flere oplysninger om de udenlandske datterselskaber.

Fuldstændighed af data

Denne indikator er baseret på dataleverancen til Eurostat. Oplysninger til beregning af denne indikator for en given periode er tilgængelig i 2. halvår af tællingsår +2 år.

(For 2019-undersøgelsen var indikatoren på 100 pct. - hvilket betyder at Danmarks Statistik leverer alle data efterspurgt af Eurostat)

Der beregnes ikke en indikator for fuldstændigheden af data til den danske offentliggørelse, men denne bedømmes til også at være 100 pct.