Gå til sidens indhold

Fiskeri og akvakultur

Struktur- og produktionsstatistik indeholder tal om fartøjer og landinger af fisk samt produktion af opdrætsfisk. Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur indeholder regnskabsdata til belysningen af økonomien i erhvervet.

Nyt

Seneste nyt om Fiskeri og akvakultur

Øget landingsværdi for dansk fiskeri i 2022

30. marts 2023

Øget landingsværdi for dansk fiskeri i 2022

Danske fiskefartøjer landede i 2022 fisk samt krebs- og bløddyr til en samlet værdi af 2,97 mia. kr. Det var en stigning på 7 pct. i forhold til 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fiskeri '


Fremgang for dansk akvakultur i 2021

9. marts 2023

Fremgang for dansk akvakultur i 2021

Produktionen fra danske akvakulturanlæg (opdræt af fisk og skaldyr) steg i 2021 med 4.000 ton til 58.000 ton.

Tabeller i Statistikbanken om 'Akvakultur'


Fiskeriets driftsresultat blev næsten halveret i 2021

19. januar 2023

Fiskeriets driftsresultat blev næsten halveret i 2021

Det samlede driftsresultat for dansk erhvervsfiskeri blev i 2021 på 478 mio. kr., hvilket var 384 mio. kr. eller 45 pct. mindre end i 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fiskeri 'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Dansk akvakultur - vækst, udfordringer og beskæftigelse

6. juli 2017

Dansk akvakultur - vækst, udfordringer og beskæftigelse

Akvakultursektoren er verdens hurtigst voksende animalske fødevareproduktion. Store vækstrater i særligt Asien har medført, at der i dag på verdensplan produceres flere fisk i akvakultur, end der fanges i det traditionelle fiskeri.

Publikationer

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2018

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2018

Publikationen samler regnskabsresultater for fiskerivirksomheder og akvakultur, som dækker over havbrug, dambrug og andre anlæg med opdræt af fisk eller skaldyr.

Statistikken bygger for fiskeriet på indberetninger fra 275 virksomheder ud af en samlet population på 526 virksomheder med en omsætning på over 270.000 kr. og for akvakultur på indberetninger fra 115ud af 206 aktive anlæg. 

Tidligere årspublikationer, Fiskeri

Regnskabsstatistik for fiskeri

Fiskeriregnskabsstatistik

 

Tidligere årspublikationer, Akvakultur

Regnskabsstatistik for akvakultur

Akvakulturregnskabsstatistik

Bag tallene

19 havbrug skaber cirka 14 procent af omsætningen fra produktionen af spisefisk

29. august 2019

19 havbrug skaber cirka 14 procent af omsætningen fra produktionen af spisefisk

Gennem de seneste 9 år har omsætningen ligget stabilt på mellem 11 og 14 pct. af fiskerierhvervets og fiskeopdrætserhvervets samlede omsætning. I samme periode er omsætningen pr. havbrug næsten fordoblet.

Danske fartøjers landinger af blåmuslinger er halveret over 20 år

5. april 2019

Danske fartøjers landinger af blåmuslinger er halveret over 20 år

Mængden af blåmuslinger landet af danske fartøjer er halveret i forhold til 1996. Set over hele perioden 1996 til 2018 har mængden af blåmuslinger udgjort mellem 3,4 pct. og 9,2 pct. af de samlede landinger fra danske fartøjer.

Kontakt

Jeppe Strandgaard Herring
Telefon: 39 17 33 25