Gå til sidens indhold

Fiskeri

Regnskabsstatistik for fiskeri benytter regnskabsdata til belysning af økonomien i fiskerierhvervet og omfatter fartøjer, som tilsammen dækker 98 pct. af erhvervets samlede omsætning. Fartøjsstatistikken viser strukturen i fiskerierhvervet og omfatter samtlige danske fiskefartøjer. Landingsstatistikken indeholder tal for danske fiskefartøjers landinger i danske og udenlandske havne, samt alle landinger i danske havne fra både danske og udenlandske fartøjer.

Introduktion

I fartøjsstatistikken indgår oplysninger om antal fartøjer, tonnage målt i bruttoton (BT) og maskineffekt målt i kilowatt. Fartøjerne kan fordeles på fartøjstyper, længde- og tonnagegrupper samt regioner. Tallene er opgjort 31. december det anførte kalenderår.

Landingerne findes opdelt på artsgrupper, landingsplads (region) og fangstfarvand. Mængden er opgjort som landet vægt og opvejet til hel fisk (levende vægt). Værdien af landingerne er den afregnede pris ekskl. moms fra førstehåndsopkøber.

Resultaterne i regnskabsstatistikken for fiskeri er bl.a. opdelt efter fartøjernes længde med de mindste på under 12 meter og de største på over 40 meter. Hvis fiskerivirksomheden har flere fiskerfartøjer, der drives selvstændigt med hver sin besætning, er hvert fartøj afgrænset som selvstændig enhed i statistikken. Driftsomkostningerne er fordelt på bl.a. brændstof, landingsomkostninger og lønudgifter.

Dokumentation
 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Fiskeri

Kontakt

Jeppe Strandgaard Herring
Telefon: 39 17 33 25

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond

Dataindsamlingen er støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt EU - Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond.

Logo: Den Europæiske Union - Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
Logo: Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet