Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Regnskabsstatistik for fiskeri

Formålet med regnskabsstatistik for fiskeri er at belyse økonomien i fiskeriet. Statistikken anvendes til opgørelser og prognoser, samt som grundlag for indberetninger af økonomiske oplysninger for fiskeriet til EU. Statistikken er udarbejdet af Fødevareøkonomisk Institut (under skiftende navne) siden 1996. Fra 1. januar 2009 er opgørelsen flyttet til Danmarks Statistik.

Indhold

Regnskabsstatistik for fiskeri er en årlig opgørelse af økonomien i det erhvervsmæssige fiskeri, der drives fra dansk registrerede fiskefartøjer. Statistikken er baseret på fartøjs/regnskabsenheder og grupperes efter fartøjslængde og fiskerityper.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Fiskeriregnskaberne indsamles årligt fra fiskernes revisorer, som udfylder en harmoniseret regnskabsskabelon. De indberettede regnskaber gennemgås og testes. Eventuelle fejl og mangler rettes i samarbejde med den indberettende revisor. Når samtlige indberettede regnskaber er godkendt til statistikbrug, anvendes de godkendte regnskaber (stikprøven) sammen med registerdata for hele populationen til simulering af individuelle regnskaber for de enheder i populationen, som ikke er i stikprøven.

Det komplette datasæt med regnskaber for alle enheder flettes efterfølgende med registerdata til beregning af grupperingsvariable for statistikken.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for ministerier, forskere og erhverv for at opgøre indtjeningen i fiskeriet. Statistikken anvendes ved udarbejdelse af Fiskeriets økonomi, der udgives årligt af Institut for Fødevare- of Ressourceøkonomi. Desuden anvendes data ved indberetning af økonomiske oplysninger for fiskeriet til EU.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på en stikprøve, og resultaterne er derfor behæftet med usikkerhed. Præcisionen er afhængig af stikprøvens dækning, derfor er udvælgelsesandelen størst for store virksomheder. Det tilstræbes, at de 100 største virksomheder altid indgår i stikprøven, og at 80 pct. af den samlede omsætning dækkes af virksomhederne i stikprøven.

Usikkerheden er størst for investeringer, eftersom fx udskiftning af et fartøj kan betyde, at fiskerivirksomheden ophører, og det nye fartøj indgår i et andet, måske nyoprettet fiskeriselskab.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 11 måneder efter regnskabsårets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Regnskabsstatistikken for fiskeri er udarbejdet efter samme principper som regnskabsstatistikkerne for landbrug, gartneri og akvakultur.

Regnskabsstatistikken for fiskeri er udarbejdet årligt fra 1996. Der er seriebrud for 2000/2001, som følge af ændret opgørelse for partshavere, samt for 2008/2009 og igen for 2011/2012 som følge af forbedringer i opgørelsen af kapitalværdien af fiskekvoter.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres regnskabsstatistik for fiskeri i tabellerne AKFIREGN, FIREGN1, FIREGN2 og NFISK. Derudover indgår tallene i Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur. Publikation

Se mere på statistikkens Emneside: Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur

Læs mere om tilgængelighed