Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Kim Normark Andersen
39 17 33 83

kno@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for fiskeri

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres regnskabsstatistik for fiskeri i tabellerne AKFIREGN, FIREGN1, FIREGN2 og NFISK. Derudover indgår tallene i Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur. Publikation

Se mere på statistikkens Emneside: Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik: Regnskabsstatistik for fiskeri

Publikationer

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur: Publikation

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Erhvervslivets sektorer, Fiskeri og akvakultur, Fiskeri og akvakulturs regnskaber: her, hvor følgende tabeller findes med årlige tal:

· [AKFIREGN] Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur efter erhverv og regnskabsposter · [FIREGN1] Regnskabsstatistik for fiskeri (total) efter fartøjslængde og regnskabsposter · [FIREGN2] Regnskabsstatistik for fiskeri (gennemsnit pr. enhed) efter fartøjslængde og regnskabsposter · [NFISK] Nøgletal for fiskeri efter fartøjslængde og regnskabsposter

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet findes på Oracle database og SAS-datasæt, ud fra hvilke der kan dannes generelle eller specifikke analysedatasæt (på individniveau med krypterede nøgler), statistikfiler og statistiske tabeller til publikationer.

Forskere og studerende kan efter anmodning og underskrivelse af fortrolighedserklæring få adgang til anonymiserede individdata. Forskerdata

Anden tilgængelighed

Data fra regnskabsstatistikken indgår i den årlige Fleet Economic Report, som sendes til EU DG-Mare Joint Research Center (JRC). Statistikken findes på JRC's Data Dissemination webside: her. Se under Fleet Economic Performance.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistiske grupperinger, hvor antallet af enheder i stikprøven er mindre end 3, vises ikke i statistikken.

Reference til metodedokumenter

En kortfattet metodebeskrivelse findes i den årlige publikation

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.