Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Kim Normark Andersen
39 17 33 83

kno@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for fiskeri

Statistikken er relevant for ministerier, forskere og erhverv for at opgøre indtjeningen i fiskeriet. Statistikken anvendes ved udarbejdelse af Fiskeriets økonomi, der udgives årligt af Institut for Fødevare- of Ressourceøkonomi. Desuden anvendes data ved indberetning af økonomiske oplysninger for fiskeriet til EU.

Brugerbehov

Brugere af statistikken er Fødevareministeriet, Fiskeristyrelsen og andre administrative myndigheder, EU, fiskerierhvervets organisationer og virksomheder relateret til fiskerierhvervet, fx kreditgivere. Endvidere forskningsinstitutter samt danske og internationale forskere og studerende. Data fra statistikken anvendes i prognosemodellen for publikationen Fiskeriets økonomi, der udgives årligt af Institut for Fødevare- of Ressourceøkonomi. Desuden anvendes data som grundlag for indberetning af økonomiske oplysninger for fiskeriet til EU jf. Rådets Forordning nr. 199/2008 (tidligere nr. 1543/2000).

Brugertilfredshed

Statistikken udarbejdes som led i aftale mellem Fødevareministeriet og Danmarks Statistik. Der følges op på aftalen årligt og gennem en arbejdsgruppe med deltagelse af Fødevareministeriet, Fiskeristyrelsen, Fødevareøkonomisk institut og DTU/Aqua. Arbejdsgruppen har til formål at sikre brugertilfredsheden og opretholde kvaliteten i regnskabsstatistikkerne.

Fuldstændighed af data

Regnskabsstatistikken er ikke fyldestgørende for indberetning af økonomiske oplysninger for fiskeriet til EU i "Fleet Economic Report", men må suppleres med data for fiskeriaktivitet og fangst opdelt på fiskearter, redskabstyper og farvandsområder. Den del af rapporteringen, de såkaldte "transversale variable", udarbejdes af DTU/Aqua.