Gå til sidens indhold

Danske fiskerfartøjer

Formålet med statistikken er at belyse den danske flåde af fiskerfartøjer. Datagrundlaget er Fiskeristyrelsens register over fiskerfartøjer.

Indhold

Statistikken over den danske fiskerflåde er en årlig statistik, der beskriver de fartøjer, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøjer. En registrering af et fiskerfartøj kræver en tilladelse fra Fiskeristyrelsen til at anvende fartøjet til erhvervsmæssigt fiskeri.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Registeret over fiskerfartøjer er et administrativt register indeholder alle enheder med tilladelse til erhvervsfiskeri. Data indrapporteres løbende fra fartøjsejere ved hjælp af Fiskeristyrelsens fartøjsregisterskema. De indsamlede data gennemgår tjek for uregelmæssigheder.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Data om fiskerfartøjer indgår i regulering af fiskeriet og kvoterapportering af dansk fiskeri m.m.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken omfatter alle danske erhvervsfiskerfartøjer og har dermed en høj pålidelighed og præcision. Indberetningen til Fiskeristyrelsen fartøjregister er obligatorisk. Der er tæt kontakt til fiskere i forhold til at sikre valide data. Der lanceres årlige kampagner i forhold overholdelse af regler og indsendelse af valide data.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres årligt omkring 1. april uden forsinkelse.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

På det opgjorte aggregeringsniveau, er der ikke væsentlige databrud.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken under Fiskeri og akvakulturs struktur og produktion. Se mere på emnesiden for Fiskeri og akvakulturs struktur og produktion.

Læs mere om tilgængelighed