Gå til sidens indhold

Landinger af fisk

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Landinger af fisk 2017

Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning af fisk og førstegangsomsætningen af fisk i Danmark. Datagrundlaget er Fiskeristyrelsens afregningsregister. Afregningsregistret bruges til regulering af fiskeriet og kvoterapportering af dansk fiskeri m.m.

Indhold

Landingsstatistikken omfatter alle danske fartøjers landinger samt alle fartøjers landinger i Danmark. Statistikken udarbejdes af Fiskeristyrelsen på baggrund af indberetninger (afregninger) for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled, beriget med data fra fartøjernes logbøger. For afregninger fra danske fartøjer, som sælger deres fangst i andre EU-medlemsstater, modtages afregningen elektronisk fra den pågældende medlemsstats myndighed. Mere end 95 pct. af den samlede landingsværdi modtages i dag i form af on-line indberetninger.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Datagrundlaget for landingsstatistikken er Fiskeristyrelsens Afregningsregister.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Landingsdata bruges til regulering af fiskeriet og kvoterapportering af dansk fiskeri m.m.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den samlede præcision og pålidelighed er høj, da det er en forudsætning for omsætningen, at der rapporteres til registeret.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres årligt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

På det opgjorte aggregeringsniveau, er der ikke væsentlige databrud.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Emnesider, Statistikbanken og NYT

Læs mere om tilgængelighed