Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Landinger af fisk

Datagrundlaget for landingsstatistikken er Fiskeristyrelsens Afregningsregister.

Kilder

Fiskeristyrelsens afregningsregister.

Indsamlingshyppighed

Dataindsamling foretages løbende, men samles til en årlig statistik.

Indsamlingsmetode

Statistik over landinger af fisk udarbejdes af Fiskeristyrelsen på baggrund af indberetninger (afregninger) for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled.

Datavalidering

Afregningsdata fra opkøberne matches og valideres i forhold til fiskernes logbog. Diverse test udføres i.f.t. priser o.l.

Databehandling

Data indberettes via opkøbere. Uregelmæssigheder i indberetningerne undersøges, og hvis der findes fejl i en indberetning, skal den indberettes igen.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.