Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fiskeristyrelsen
Rasmus Anders Nielsen
72 18 59 17

rasnie@fiskeristyrelsen.dk

Hent som PDF

Landinger af fisk

Emnesider, Statistikbanken og NYT

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Nyt fra Danmarks Statistik (https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt.aspx)

Publikationer

Der offentligøres en NYT årligt.

Statistikbanken

http://www.statistikbanken.dk - Erhvervslivets sektorer - Fiskeri og akvakultur - Fiskeri mv., struktur og produktion

Adgang til mikrodata

Ikke relevant for denne statistik.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Ikke relevant for denne statistik. Landingsstatistikken omfatter alle danske fartøjers landinger.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Yderligere dokumentation kan findes i Fiskeristatistisk årbog, som kan downloades gratis på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.