Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Landinger af fisk

Landingsdata bruges til regulering af fiskeriet og kvoterapportering af dansk fiskeri m.m.

Brugerbehov

Miljø- og Fødevareministeriet, Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen og andre administrative myndigheder, EU-Kommissionen, fiskerierhvervets organisationer, forskningsinstitutter og offentligheden.

Brugertilfredshed

Ikke relevant for denne statistik.

Fuldstændighed af data

Statistikken dækker det erhvervsmæssige fiskeri.