Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Landinger af fisk

På det opgjorte aggregeringsniveau, er der ikke væsentlige databrud.

International sammenlignelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Sammenlignelighed over tid

På det opgjorte aggregeringsniveau, er der ikke væsentlige databrud.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken beror på en opgørelse pr. den 1. april det efterfølgende år.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.