Gå til sidens indhold

Erhvervslivets økonomi

Erhvervslivets økonomi indeholder statistik om bla. virksomhedernes økonomi og regnskaber, virksomhedernes salg fordelt på brancher, virksomhedernes omkostninger ved at have ansatte samt aktiviteten i de erhvervsdrivende og almene fonde.

Nyt

Seneste nyt om Erhvervslivets økonomi

Arbejdsomkostninger steg mest i USA

20. september 2022

Arbejdsomkostninger steg mest i USA

I andet kvartal steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i USA med 5,5 pct. på årsbasis, hvilket var noget mere end i EU og Danmark.

Tabeller i Statistikbanken om 'Virksomheders arbejdsomkostninger'


Firmaernes salg faldt i juli

15. september 2022

Firmaernes salg faldt i juli

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 0,5 pct. fra juni til juli, mens det indenlandske salg faldt 2,7 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmaernes køb og salg'


Firmaernes overskud steg i 2020

28. april 2022

Firmaernes overskud steg i 2020

Firmaerne i de private byerhverv havde i 2020 samlet set et resultat før selskabsskat, som var 16 mia. kr. højere end året før, hvilket svarer til en stigning på 4 pct. Resultatet før selskabsskat var på 424 mia. kr. i 2020,

Tabeller i Statistikbanken om 'Virksomheders økonomi og regnskaber'


46.200 virksomheder skal tilbagebetale coronalån

30. marts 2022

46.200 virksomheder skal tilbagebetale coronalån

Lidt over 46.200 virksomheder - eller 15 pct. af samtlige aktive virksomheder - skal tilbagebetale næsten 22,2 mia. kr. i rentefri moms- og A-skattelån pr. 1. april 2022 til SKAT - de såkaldte coronalån.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmaernes køb og salg'


Stigning i fondenes støtte til sundhed og miljø

19. november 2021

Stigning i fondenes støtte til sundhed og miljø

Danske fonde og fondslignende foreninger gav i 2020 tilsagn om uddelinger for i alt 19,6 mia. kr., hvilket er på samme niveau som i 2019. Der er dog sket mindre forskydninger i fordelingen af midlerne fra 2019 til 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fondes bevillinger og udbetalinger'


Rejsebureauers værditilvækst mere end halveret

2. november 2021

Rejsebureauers værditilvækst mere end halveret

Den foreløbige regnskabsstatistik for 2020 viser, at det var et hårdt år for bl.a. hotellerne, restauranterne og rejsebureauerne. Egenkapitalen i branchegrupperne hoteller mv. og restauranter faldt med hhv. 6 pct. og 19 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Virksomheders økonomi og regnskaber'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

The Nordics during the first phases of COVID-19

31. maj 2022

The Nordics during the first phases of COVID-19

This publication describes the Nordics during the first phases of COVID-19. The publication is the result of the Nordic Chief Statisticians' decision to publish a joint comparative analysis concerning the socioeconomic effects of COVID-19 in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden.

Erhvervsdrivende fonde i Danmark

9. december 2021

Erhvervsdrivende fonde i Danmark

De erhvervsdrivende fonde udgør en vigtig brik i dansk økonomi. Ikke via deres egen erhvervsmæssige aktivitet, men via de virksomheder, som de ejer eller kontrollerer. Danmarks Statistik har tilvejebragt et nyt datagrundlag, som giver mulighed for at analysere de virksomheder, som er ejet eller kontrolleret af erhvervsdrivende fonde.

COVID-19 Konkurser blandt kompenserede virksomheder

30. november 2021

COVID-19 Konkurser blandt kompenserede virksomheder

Erhvervslivet i Danmark har været mere eller mindre lukket ned i betydelige perioder af 2020 og starten af 2021 som følge af COVID-19. Over 100.000 virksomheder har grundet COVID-19 restriktionerne modtaget i alt 46,5 mia. kr. i kompensation for udgifter til løn, tabt omsætning eller faste omkostninger. Denne analyse undersøger, hvor mange af de kompenserede virksomheder, der er gået konkurs i perioden fra den 1. april 2020 til den 30. september 2021.

COVID-19 Hvad har virksomhederne modtaget i samlet kompensation?

1. juli 2021

COVID-19 Hvad har virksomhederne modtaget i samlet kompensation?

Siden marts 2020 har erhvervslivet i Danmark i lange perioder været mere eller mindre lukket ned som følge af COVID-19 pandemien. Mere end 98.500 virksomheder - svarende til ca. 29 pct. af samtlige reelt aktive virksomheder i 2020 - har modtaget i alt 33,6 mia. kr. i kompensation fra de tre største ordninger. Det drejer sig om kompensation for udgifter til løn, tabt omsætning og faste omkostninger grundet COVID-19 restriktionerne i perioden 9. marts 2020 til 28. februar 2021.

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

28. januar 2021

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

I foråret 2020 blev store dele af Danmark lukket ned som en konsekvens af Covid-19 pandemien. I den forbindelse blev en række hjælpepakker vedtaget i marts 2020 for at kompensere virksomhederne for forskellige udgifter og reduceret omsætning. De tre største hjælpepakker målt på bevilget kompensationsbeløb er lønkompensationsordningen (12,8 mia. kr.), hjælpepakken vedrørende tabt omsætning (6,0 mia. kr.) samt ordningen for faste omkostninger (7,4 mia. kr.).

Bag tallene

Rekordvækst i den danske computerspilbranche: Omsatte for 1,7 mia. kr. i 2020

20. maj 2021

Rekordvækst i den danske computerspilbranche: Omsatte for 1,7 mia. kr. i 2020

Den danske computerspilbranche har rekordhøj omsætning, flere virksomheder og flere beskæftigede på trods af COVID-19, viser tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen skriver sig ind i en tendens, hvor forbruget af digitale spil stiger både i Danmark og i udlandet.

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

4. november 2019

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

75 firmaer med i alt 12.000 årsværk eksporterer over halvdelen af deres varer til Storbritannien, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. De fleste arbejdspladser ligger i Jylland.

Restaurationsbranchen vokser fortsat i hele landet

19. februar 2018

Restaurationsbranchen vokser fortsat i hele landet

Målt i antallet af ansatte og samlede salg i Danmark er restaurantionsbranchen vokset kraftigt i alle regioner siden 2009. Men siden 2015 er der især i Region Hovedstaden kommet flere konkurser. (Opdateret)