Gå til sidens indhold

Erhvervslivets økonomi

Erhvervslivets økonomi indeholder statistik om bla. virksomhedernes økonomi og regnskaber, virksomhedernes salg fordelt på brancher, virksomhedernes omkostninger ved at have ansatte samt aktiviteten i de erhvervsdrivende og almene fondes.

Nyt

Seneste nyt om Erhvervslivets økonomi

Firmaernes salg i august er forsat på et højt niveau

13. oktober 2021

Firmaernes salg i august er forsat på et højt niveau

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 1,2 pct. fra juli til august. Udviklingen var båret af et stigende salg inden for brancherne transport på 3,0 pct., industri på 0,7 pct. samt bygge og anlæg på 4,0 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmaernes køb og salg'


Fald i europæiske arbejdsomkostninger

20. september 2021

Fald i europæiske arbejdsomkostninger

I årets andet kvartal steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i Danmark mest med 3,2 pct. på årsbasis. Derefter fulgte USA med en næsten tilsvarende stigning i samme periode på 3,1 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Virksomheders arbejdsomkostninger'


Firmaernes overskud faldt i 2019

16. april 2021

Firmaernes overskud faldt i 2019

Firmaerne i regnskabsstatistikken for private byerhverv havde i 2019 samlet set et resultat før selskabsskat, som var 149 mia. kr. lavere end året før, hvilket svarer til et fald på 27 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Virksomheders økonomi og regnskaber'


Fondenes støtte til kulturelle formål steg i 2019

7. december 2020

Fondenes støtte til kulturelle formål steg i 2019

Danske fonde og fondslignende foreninger bevilgede 3,0 mia. kr. i 2019 til kulturelle formål, hvilket er en stigning på 1,2 mia. kr. svarende til 67 pct. i forhold til 2018. Bevillingerne blev især givet til dansk kulturarv,

Tabeller i Statistikbanken om 'Fondes bevillinger og udbetalinger'


Høj værditilvækst i danske firmaer

27. november 2020

Høj værditilvækst i danske firmaer

I årene op til at COVID-19 pandemien ramte Danmark i 2020, havde de danske firmaer en høj værditilvækst. Siden 2014 var den årlige værditilvækst steget fra 923 mia. til 1.181 mia. i 2019 - en stigning på 28 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Virksomheders økonomi og regnskaber'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

COVID-19 Hvad har virksomhederne modtaget i samlet kompensation?

1. juli 2021

COVID-19 Hvad har virksomhederne modtaget i samlet kompensation?

Siden marts 2020 har erhvervslivet i Danmark i lange perioder været mere eller mindre lukket ned som følge af COVID-19 pandemien. Mere end 98.500 virksomheder - svarende til ca. 29 pct. af samtlige reelt aktive virksomheder i 2020 - har modtaget i alt 33,6 mia. kr. i kompensation fra de tre største ordninger. Det drejer sig om kompensation for udgifter til løn, tabt omsætning og faste omkostninger grundet COVID-19 restriktionerne i perioden 9. marts 2020 til 28. februar 2021.

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

28. januar 2021

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

I foråret 2020 blev store dele af Danmark lukket ned som en konsekvens af Covid-19 pandemien. I den forbindelse blev en række hjælpepakker vedtaget i marts 2020 for at kompensere virksomhederne for forskellige udgifter og reduceret omsætning. De tre største hjælpepakker målt på bevilget kompensationsbeløb er lønkompensationsordningen (12,8 mia. kr.), hjælpepakken vedrørende tabt omsætning (6,0 mia. kr.) samt ordningen for faste omkostninger (7,4 mia. kr.).

Covid-19: Over 70.000 selvstændige og små virksomheder har fået kompensation for tabt omsætning

26. november 2020

Covid-19: Over 70.000 selvstændige og små virksomheder har fået kompensation for tabt omsætning

Mere end 70.000 virksomheder har modtaget kompensation for tabt omsætning i perioden 9. marts til 8. august. Målt på antallet af virksomheder er det den mest omfangsrige af kompensationsordningerne. Ordningen kompenserer virksomheder med højst 25 fuldtids-ansatte for tabt omsætning som følge af Covid-19 pandemien.

Lønforskellen mellem mænd og kvinder skabes blandt de højst lønnede

27. februar 2020

Lønforskellen mellem mænd og kvinder skabes blandt de højst lønnede

Selvom forskellene mellem mænd og kvinder er blevet mindre og mindre over årene i forhold til løn og ansættelsesvilkår, kan der endnu ikke tales om lighed mellem kønnene på arbejdsmarkedet. I 2018 tjente en 30-59-årig mandlig lønmodtager i gennemsnit 297 kr. i timen, hvilket er 45 kr. mere end det tilsvarende gennemsnit for kvinder.

Bag tallene

Rekordvækst i den danske computerspilbranche: Omsatte for 1,7 mia. kr. i 2020

20. maj 2021

Rekordvækst i den danske computerspilbranche: Omsatte for 1,7 mia. kr. i 2020

Den danske computerspilbranche har rekordhøj omsætning, flere virksomheder og flere beskæftigede på trods af COVID-19, viser tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen skriver sig ind i en tendens, hvor forbruget af digitale spil stiger både i Danmark og i udlandet.

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

4. november 2019

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

75 firmaer med i alt 12.000 årsværk eksporterer over halvdelen af deres varer til Storbritannien, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. De fleste arbejdspladser ligger i Jylland.

Restaurationsbranchen vokser fortsat i hele landet

19. februar 2018

Restaurationsbranchen vokser fortsat i hele landet

Målt i antallet af ansatte og samlede salg i Danmark er restaurantionsbranchen vokset kraftigt i alle regioner siden 2009. Men siden 2015 er der især i Region Hovedstaden kommet flere konkurser. (Opdateret)