Gå til sidens indhold

Erhvervslivets økonomi

Erhvervslivets økonomi indeholder statistik om bla. virksomhedernes økonomi og regnskaber, virksomhedernes salg fordelt på brancher, virksomhedernes omkostninger ved at have ansatte samt aktiviteten i de erhvervsdrivende og almene fondes.

Nyt

Seneste nyt om Erhvervslivets økonomi

Stigning i fondenes støtte til sundhed og miljø

19. november 2021

Stigning i fondenes støtte til sundhed og miljø

Danske fonde og fondslignende foreninger gav i 2020 tilsagn om uddelinger for i alt 19,6 mia. kr., hvilket er på samme niveau som i 2019. Der er dog sket mindre forskydninger i fordelingen af midlerne fra 2019 til 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fondes bevillinger og udbetalinger'


Firmaernes salg steg 2,7 pct. i september

12. november 2021

Firmaernes salg steg 2,7 pct. i september

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 2,7 pct. fra august til september. På trods af den positive udvikling for måneden havde tredje kvartal en samlet negativ udvikling på 1,2 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmaernes køb og salg'


Rejsebureauers værditilvækst mere end halveret

2. november 2021

Rejsebureauers værditilvækst mere end halveret

Den foreløbige regnskabsstatistik for 2020 viser, at det var et hårdt år for bl.a. hotellerne, restauranterne og rejsebureauerne. Egenkapitalen i branchegrupperne hoteller mv. og restauranter faldt med hhv. 6 pct. og 19 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Virksomheders økonomi og regnskaber'


Fald i europæiske arbejdsomkostninger

20. september 2021

Fald i europæiske arbejdsomkostninger

I årets andet kvartal steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i Danmark mest med 3,2 pct. på årsbasis. Derefter fulgte USA med en næsten tilsvarende stigning i samme periode på 3,1 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Virksomheders arbejdsomkostninger'


Firmaernes overskud faldt i 2019

16. april 2021

Firmaernes overskud faldt i 2019

Firmaerne i regnskabsstatistikken for private byerhverv havde i 2019 samlet set et resultat før selskabsskat, som var 149 mia. kr. lavere end året før, hvilket svarer til et fald på 27 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Virksomheders økonomi og regnskaber'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

COVID-19 Konkurser blandt kompenserede virksomheder

30. november 2021

COVID-19 Konkurser blandt kompenserede virksomheder

Erhvervslivet i Danmark har været mere eller mindre lukket ned i betydelige perioder af 2020 og starten af 2021 som følge af COVID-19. Over 100.000 virksomheder har grundet COVID-19 restriktionerne modtaget i alt 46,5 mia. kr. i kompensation for udgifter til løn, tabt omsætning eller faste omkostninger. Denne analyse undersøger, hvor mange af de kompenserede virksomheder, der er gået konkurs i perioden fra den 1. april 2020 til den 30. september 2021.

COVID-19 Hvad har virksomhederne modtaget i samlet kompensation?

1. juli 2021

COVID-19 Hvad har virksomhederne modtaget i samlet kompensation?

Siden marts 2020 har erhvervslivet i Danmark i lange perioder været mere eller mindre lukket ned som følge af COVID-19 pandemien. Mere end 98.500 virksomheder - svarende til ca. 29 pct. af samtlige reelt aktive virksomheder i 2020 - har modtaget i alt 33,6 mia. kr. i kompensation fra de tre største ordninger. Det drejer sig om kompensation for udgifter til løn, tabt omsætning og faste omkostninger grundet COVID-19 restriktionerne i perioden 9. marts 2020 til 28. februar 2021.

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

28. januar 2021

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

I foråret 2020 blev store dele af Danmark lukket ned som en konsekvens af Covid-19 pandemien. I den forbindelse blev en række hjælpepakker vedtaget i marts 2020 for at kompensere virksomhederne for forskellige udgifter og reduceret omsætning. De tre største hjælpepakker målt på bevilget kompensationsbeløb er lønkompensationsordningen (12,8 mia. kr.), hjælpepakken vedrørende tabt omsætning (6,0 mia. kr.) samt ordningen for faste omkostninger (7,4 mia. kr.).

Covid-19: Over 70.000 selvstændige og små virksomheder har fået kompensation for tabt omsætning

26. november 2020

Covid-19: Over 70.000 selvstændige og små virksomheder har fået kompensation for tabt omsætning

Mere end 70.000 virksomheder har modtaget kompensation for tabt omsætning i perioden 9. marts til 8. august. Målt på antallet af virksomheder er det den mest omfangsrige af kompensationsordningerne. Ordningen kompenserer virksomheder med højst 25 fuldtids-ansatte for tabt omsætning som følge af Covid-19 pandemien.

Lønforskellen mellem mænd og kvinder skabes blandt de højst lønnede

27. februar 2020

Lønforskellen mellem mænd og kvinder skabes blandt de højst lønnede

Selvom forskellene mellem mænd og kvinder er blevet mindre og mindre over årene i forhold til løn og ansættelsesvilkår, kan der endnu ikke tales om lighed mellem kønnene på arbejdsmarkedet. I 2018 tjente en 30-59-årig mandlig lønmodtager i gennemsnit 297 kr. i timen, hvilket er 45 kr. mere end det tilsvarende gennemsnit for kvinder.

Bag tallene

Rekordvækst i den danske computerspilbranche: Omsatte for 1,7 mia. kr. i 2020

20. maj 2021

Rekordvækst i den danske computerspilbranche: Omsatte for 1,7 mia. kr. i 2020

Den danske computerspilbranche har rekordhøj omsætning, flere virksomheder og flere beskæftigede på trods af COVID-19, viser tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen skriver sig ind i en tendens, hvor forbruget af digitale spil stiger både i Danmark og i udlandet.

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

4. november 2019

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

75 firmaer med i alt 12.000 årsværk eksporterer over halvdelen af deres varer til Storbritannien, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. De fleste arbejdspladser ligger i Jylland.

Restaurationsbranchen vokser fortsat i hele landet

19. februar 2018

Restaurationsbranchen vokser fortsat i hele landet

Målt i antallet af ansatte og samlede salg i Danmark er restaurantionsbranchen vokset kraftigt i alle regioner siden 2009. Men siden 2015 er der især i Region Hovedstaden kommet flere konkurser. (Opdateret)