Gå til sidens indhold

Firmaernes køb og salg

Statistikken over firmaernes køb og salg belyser konjunktur- og erhvervsudviklingen, da firmaernes salg kan bruges som et estimat for firmaernes omsætning. Datakilden til statistikken er de momsregistrerede virksomheders månedlige, kvartalsvise eller halvårlige momsindberetninger til Skattestyrelsen. Statistikken kaldes derfor også ofte for ’momsstatistikken’.

Introduktion

Firmaernes køb og salg har fire variable:

  • indenlandsk køb
  • indenlandsk salg
  • salg i alt
  • køb i alt

Opdelingen er en konsekvens af firmaernes indberetning af momspligtigt og ikke-momspligtigt køb og salg til Skattestyrelsen.

Statistikken er opdelt på brancher. Alle brancher er med i firmaernes køb og salg.

Firmaernes køb og salg udkommer månedligt, ca. en måned og 15 dage efter den pågældende måneds udløb, således at fx tal for marts udgives i midten af maj. På det mest detaljerede brancheniveau (de 6-cifrede brancher) udkommer statistikken kvartalsvist.

Momsoplysningerne om firmaernes ’indenlandske køb’, ’køb i alt’ samt firmaernes ’indenlandske salg’ vurderes at være af høj kvalitet, idet disse oplysninger har betydning for firmaernes momsbetaling. Derimod vurderes momsoplysningerne om firmaernes ’eksport’ og andet ikke-momspligtigt salg og dermed også variablen ’salg i alt’ at være behæftet med en vis usikkerhed, da disse indberetninger ikke har betydning for det enkelte firmas momsbetaling.

Da statistikken er en konjunkturstatistik og derfor udkommer relativt hurtigt, er der ikke mulighed for at udføre den samme detaljerede fejlsøgning, som der er på strukturstatistikken regnskabsstatistikken.

Dokumentation

Momsangivelsen

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Firmaernes køb og salg

Kontakt

Lina Pedersen
Telefon: 39 17 36 75

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig