Gå til sidens indhold

Industri

Industrien er en af de store, traditionsrige sektorer i erhvervslivet. Industristatistikken giver svar på spørgsmål om, hvad og hvor meget industrien køber, producerer og sælger. Desuden opgøres hvor meget lagrene ændrer sig.

Nyt

Seneste nyt om Industri

Fortsat faldende prisstigninger på årsbasis

15. maj 2023

Fortsat faldende prisstigninger på årsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer steg i april 2023 med 1,5 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Producent- og importprisindeks for varer'


Fortsat høj industriproduktion trods fald i marts

8. maj 2023

Fortsat høj industriproduktion trods fald i marts

Industriens samlede produktion faldt 2,3 pct. i marts. Produktionen kan svinge en del på månedsbasis, og set over hele første kvartal 2023 er produktionen steget med 3,3 pct. i forhold til det foregående kvartal.

Tabeller i Statistikbanken om 'Industriens produktion og omsætning'


Industriens omsætning rundede 1.000 mia. i 2022

1. marts 2023

Industriens omsætning rundede 1.000 mia. i 2022

I 2022 steg omsætningen i industrien inkl. råstofindvending til 1.093 mia. kr., hvilket er en fremgang på 167 mia. kr. eller 18,0 pct. i forhold til 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Industriens salg af varer'


Lille stigning i indvindingen af råstoffer på land

20. juni 2022

Lille stigning i indvindingen af råstoffer på land

I 2021 blev der indvundet 33,8 mio. m3 råstoffer i de danske grusgrave, stenbrud, kalkbrud og tørvemoser. Det er en lille stigning på 1,6 pct. og højeste niveau siden finanskrisen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Råstofindvinding'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Industriens udvikling 2000-2012

Industriens udvikling  2000-2012Publikationen giver en statistisk beskrivelse af industriens udvikling i Danmark fra 2000 til 2012.

Formålet med publikationen er at beskrive såvel udviklingen for industrien samlet set som at belyse forskelle mellem industriens brancher.

Udviklingen i industrien sammenholdes med udviklingen i andre brancher og internationalt. De enkelte branchegrupper i industrien beskrives, og for udvalgte branchegrupper opgøres udviklingen i produktsammensætning, eksportmarkeder, uddannelse, forskning, innovation og udvikling.

Bag tallene

Priserne i butikkerne er steget mere end hos indkøberne

1. juli 2020

Priserne i butikkerne er steget mere end hos indkøberne

Forbrugerpriserne er steget dobbelt så meget som producent- og importpriserne i forhold til for små 70 år siden. De seneste femten år er udviklingen dog tilsyneladende vendt, så producent- og importpriserne i den periode er steget mere end forbrugerpriserne.

Fakta om Danmarks erhvervs­struktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder

16. januar 2019

Fakta om Danmarks erhvervs&shystruktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder

Her får du udvalgte nøgleinformationer om Danmarks virksomheder fordelt på brancher og størrelser, oplysninger om iværksætteri, digitalisering i virksomhederne samt forskning, innovation og udvikling.

Kontakt

Mathias Dybdahl Bluhme
Telefon: 39 17 35 61