Gå til sidens indhold

Industri

Industrien er en af de store, traditionsrige sektorer i erhvervslivet. Industristatistikken giver svar på spørgsmål om, hvad og hvor meget industrien køber, producerer og sælger. Desuden opgøres hvor meget lagrene ændrer sig.

Nyt

Seneste nyt om Industri

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

15. oktober 2021

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

Det samlede producentprisindeks for varer er i september 2021 steget med 19,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Stigningen i producentprisindekset er den største årsstigning siden juli 2008.

Tabeller i Statistikbanken om 'Producent- og importprisindeks for varer'


Industriens produktion steg i august

7. oktober 2021

Industriens produktion steg i august

Industriens samlede produktionsindeks steg 5,1 pct. i august primært grundet lagerforskydninger i medicinalindustrien. Ses der bort fra denne branche faldt produktionen med 2,7 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Industriens produktion og omsætning'


Stigende indvinding af råstoffer på land

17. juni 2021

Stigende indvinding af råstoffer på land

I 2020 blev der indvundet 33,2 mio. m3 råstoffer i de danske grusgrave, stenbrud, kalkbrud og tørvemoser. Det er en stigning på 12 pct. sammenlignet med året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Råstofindvinding'


Industriens omsætning faldt i 2020

1. marts 2021

Industriens omsætning faldt i 2020

I 2020 faldt omsætningen i industrien inkl. råstofindvinding til 848 mia. kr., hvilket er et fald på 25 mia. kr. eller 2,8 pct. i forhold til 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Industriens køb af varer og tjenester'


Industri- og engroslagre steg i fjerde kvartal

26. februar 2019

Industri- og engroslagre steg i fjerde kvartal

Værdien af industriens og engroshandlens lagre steg samlet set med 2,1 mia. kr. i fjerde kvartal 2018 set i forhold til tredje kvartal. Industriens lagre steg med 0,9 mia. kr., mens engroshandlens lagre steg med 1,2 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Industrien og engroshandlens lagre'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Industriens udvikling 2000-2012

Industriens udvikling  2000-2012Publikationen giver en statistisk beskrivelse af industriens udvikling i Danmark fra 2000 til 2012.

Formålet med publikationen er at beskrive såvel udviklingen for industrien samlet set som at belyse forskelle mellem industriens brancher.

Udviklingen i industrien sammenholdes med udviklingen i andre brancher og internationalt. De enkelte branchegrupper i industrien beskrives, og for udvalgte branchegrupper opgøres udviklingen i produktsammensætning, eksportmarkeder, uddannelse, forskning, innovation og udvikling.