Gå til sidens indhold

Industriens produktion og omsætning

Producerer industrien mere eller mindre? Og hvordan ser udviklingen i industriens eksport ud? Det besvarer denne statistik, som opgør både produktionen og omsætningen fordelt på eksport- og hjemmemarked.

Introduktion

Resultaterne offentliggøres som indeks, dvs. ikke opgjort i kroner og ører, men i forhold til et bestemt udgangspunkt, nemlig produktionen og omsætningen i 2021, der sættes til 100.

Statistikken udkommer hver måned og har til formål at give et hurtigt og aktuelt billede af industrien. Tallene er baseret på oplysninger fra ca. 1.200 danske virksomheder.

Brancherne i industrien er grupperet i fire hovedsektorer:
• Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner.
• Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter.
• Varige forbrugsgoder er fx møbler.
• Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Omsætningen er fordelt på hjemmemarked (Danmark) og eksportmarked.

Dokumentation

 


Indberetningsmaterialet til virksomhederne findes på oplysningssiden for Industriens produktion og omsætning.

Se også

Kontaktudvalg for industristatistik

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Industriens produktion og omsætning

Kontakt

Mathias Dybdahl Bluhme
Telefon: 39 17 35 61

Artikler og publikationer om 'Industriens produktion og omsætning'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser