Gå til sidens indhold

Industriens køb af varer og tjenester

Industriens køb af varer og tjenester er at give detaljerede oplysninger om strukturen af industriens køb. Statistikken beskriver de enkelte industribranchers vare-, emballage og tjenestekøb fordelt på detaljerede kategorier.
Statistikken udgør en del af det grundlæggende materiale, som bruges i forbindelse med udarbejdelse af Nationalregnskabet.

Introduktion

Industriens køb af varer og tjenester er en årlig opgørelse over industriens køb fordelt på detaljerede vare- og tjenestegrupper. Statistikken omfatter også køb af emballage. Statistikken er baseret på indberettede oplysninger fra alle virksomheder inden for industri og råstofindvinding med mindst 50 ansatte (ca. 900 virksomheder).

Industriens salg af varer beskriver kvartalsvis industriens omsætning fordelt på detaljerede varegrupper og på branchegrupper. Statistikken er baseret på indberettede oplysninger fra alle virksomheder inden for industri og råstofindvinding med mindst 10 ansatte (ca. 3.000 virksomheder).

Varegrupperne er de samme, som dem der bruges i udenrigshandelsstatistikken, hvilket gør det muligt at sammenligne salget af dansk fremstillede varer med import og eksport af de samme varer. Læs mere om hvordan man på denne måde kan anslå forsyningen.

Dokumentation

NB: Se notat om offentliggørelse af Industriens salg af varer for 1. kvartal 2021: 

Hvordan behandles det i statistikken over Industriens salg af varer når dansk produktion outsources til udlandet? Og hvad er egentlig industriens 'egne' varer, handelsvarer og lønarbejde? Læs svarene i dette dokumentationsnotat.

Se oplysningssiden for Industriens køb af varer og tjenester for indberetningsmaterialet til virksomhederne, kataloget over varenumre mm.

Se oplysningssiden for Industriens salg af varer for indberetningsmaterialet til virksomhederne, kataloget over varenumre mm.

Specielt for forskere og andre med adgang til mikrodata findes dokumentation af de enkelte variable i Industriens salg af varer i TIMES.

Se også

Kontaktudvalg for industristatistik

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Relateret indhold i Industriens køb af varer og tjenester

Artikler og publikationer om 'Industriens køb af varer og tjenester'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser