Gå til sidens indhold

Råstofindvinding

Hvor mange råstoffer bliver indvundet fra danske grusgrave og stenbrud, og hvor mange bliver indvundet fra havet? Hvor foregår indvindingen, og hvilke typer af råstoffer fremskaffes? Statistikken for råstofindvinding er delt op efter råstoffer, der indvindes fra hhv. landjorden og havbunden. 

Hvad betyder...?

Indvinding er den proces, hvor råstoffer hentes fra en mine, stenbrud, grusgrav eller havet og klargøres til at indgå i videre forarbejdning eller transport til bestemmelsesstedet.

Udvalgt statistik om Råstofindvinding

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Råstofindvinding på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Råstofindvinding på land over tid

Her kan du se, hvordan indvindingen af råstoffer fra grusgrave og stenbrud har udviklet sig over tid. Indvindingen måles i volumen (1.000 m3).
Mere om figuren
Seneste opdatering
1.7.2024
Opdateres næste gang
20.6.2025
Kilder

De fem regioner indsamler tal for alle råstofindvindere på land og indsender data til Danmarks Statistik. Miljøministeriet sender information om indvinding fra havet.

Råstofindvinding på land efter regioner

Her kan du se indvindingen af råstoffer fra grusgrave og stenbrud fordelt efter de danske regioner. Der er desværre ingen tilgængelige tal for region Sjælland for 2023.
Mere om figuren
Seneste opdatering
1.7.2024
Opdateres næste gang
20.6.2025
Kilder

De fem regioner indsamler tal for alle råstofindvindere på land og indsender data til Danmarks Statistik. Miljøministeriet sender information om indvinding fra havet.

Indvinding på land fordelt efter råstoftyper

Her kan du se, hvilke typer råstoffer der indvindes fra grusgrave og stenbrud. Moler er en ler-type, der fx anvendes til mursten. Se råstofferne i 1.000 m3 ved at markere de forskellige dele af diagrammet. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
1.7.2024
Opdateres næste gang
20.6.2025
Kilder

De fem regioner indsamler tal for alle råstofindvindere på land og indsender data til Danmarks Statistik. Miljøministeriet sender information om indvinding fra havet.

Råstofindvinding fra farvande over tid

Her kan du se, hvordan indvindingen af råstoffer fra de danske farvande har udviklet sig over tid.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.6.2024
Opdateres næste gang
20.6.2025
Kilder

De fem regioner indsamler tal for alle råstofindvindere på land og indsender data til Danmarks Statistik. Miljøministeriet sender information om indvinding fra havet.

Råstofindvinding fordelt efter farvande

Her kan du se indvindingen af råstoffer fordelt efter de danske farvande.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.6.2024
Opdateres næste gang
20.6.2025
Kilder

De fem regioner indsamler tal for alle råstofindvindere på land og indsender data til Danmarks Statistik. Miljøministeriet sender information om indvinding fra havet.

Indvinding fra farvande fordelt efter råstoftype

Her kan du se, hvilke typer råstoffer der indvindes fra farvande. Fyldsand har større partikler end almindeligt sand og anvendes fx til at fylde huller og til rørlægning. Se råstofferne i 1.000 m3 ved at markere de forskellige dele af diagrammet.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.6.2024
Opdateres næste gang
20.6.2025
Kilder

De fem regioner indsamler tal for alle råstofindvindere på land og indsender data til Danmarks Statistik. Miljøministeriet sender information om indvinding fra havet.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Råstofindvinding i Danmark

Formålet med Råstofindvinding i Danmark er at belyse det fysiske omfang af råstofindvinding fra hhv. land og hav. Statistikken er udarbejdet siden 1973, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2006 og frem.

Brug for flere tal om Råstofindvinding?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om råstoffer, fx  losning af råstoffer fra havet fordelt efter kommuner.

Kontaktperson for denne statistik

Karsten Kjeld Larsen
Telefon: 39 17 33 78