Gå til sidens indhold

Råstofindvinding

Statistikken er først og fremmest bygget op omkring de råstoffer, der henhører til Råstofloven: Sand, grus, sten, granit, kalk mv. Disse er yderligere delt op på råstoffer, der indvindes fra landjorden og råstoffer, der indvindes fra havbunden.

Introduktion

Hvert år udarbejdes en opgørelse af indvindingen af råstoffer som sand, grus og sten mv. fra land og hav i Danmark - men eksklusiv olie, naturgas og salt.

Den geografiske opdeling for råstofindvindingen på land er kommuner og regioner (før 2007 amter), mens opdelingen for råstofindvindingen på havet er farvandsområder for optagningssteder og efter kommuner for lodsningssteder.

Statistikken om indvinding på land er baseret på indberetning fra kommunerne, mens indvinding og lodsning fra havet opgøres af Naturstyrelsen og indgår i den samlede belysning af emnet.

Dokumentation
 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Kontakt

Karsten Kjeld Larsen
Telefon: 39 17 33 78

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser