Gå til sidens indhold

Branchefordelt nationalregnskab

Opdelingen på brancher beskriver den produktive økonomiske aktivitet inden for fx landbrug, industri, bygge og anlæg, handel, erhvervsservice og offentlig administration. Formålet med branchegrupperingen er bl.a. at kunne analysere strukturerne i produktionen og udarbejde produktivitetsanalyser.

Introduktion

Opdelingen på brancher foretages for de dele af økonomien der har produktiv aktivitet, dvs. produktion, forbrug i produktion, værditilvækst samt løn og beskæftigelse. Også input-output, investeringer og kapitalapparat opgøres på brancher.

Nationalregnskabets brancher er opdelt i fem forskellige niveauer: 10a3, 19a2, 36a2, 69 og 117. Se en oversigt over branchegrupperingerne her. Det årlige nationalregnskab offentliggøres på 10a3-grupperingen i februar efter årets udgang, 19a2-grupperingen i marts og på 69-grupperingen i juni. Endelig offentliggøres det på 117-grupperingen 2 år og 6 måneder efter årets udgang.

Der er en tæt sammenhæng mellem nationalregnskabets branchegruppering og standardgrupperingerne i Dansk Branchekode 2007 (DB07).

Hovedtal


Relateret indhold i Branchefordelt nationalregnskab

Kontakt

Bo Siemsen
Telefon: 39 17 30 69

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her