Gå til sidens indhold

Regionalfordelt nationalregnskab

Formålet med det regionalfordelte nationalregnskab er at give et detaljeret helhedsbillede af samfundsøkonomien i landets landsdele og regioner inden for rammerne af et sæt definitioner og klassifikationer i et sammenhængende kontosystem.

Introduktion

Statistikken giver et samlet overblik over den økonomiske udvikling i landets regioner og landsdele. De regionale regnskaber er konsistent med nationalregnskabet og opgøres efter retningslinjerne for EU’s national- og regionalregnskabssystem (ESA2010). Tallene er dermed sammenlignelige med de regionale opgørelser, der foretages i de øvrige EU-lande.

Det regionale regnskab belyser den geografiske dimension af produktions- og indkomstforholdene, som de opgøres i nationalregnskabet fra produktionssiden. Hovedprincippet bag regionaliseringen er arbejdsstedet, dvs. hvor den produktive aktivitet foregår. Der findes oplysninger om bruttonationalproduktet, bruttonationalprodukt pr. indbygger, produktion, forbrug i produktionen, bruttoværditilvækst og faste bruttoinvesteringer i løbende og faste priser.

Tillige andre produktionsskatter og subsidier netto, lønninger, bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst samt husholdningssektorens disponible bruttoindkomst i løbende priser. Desuden oplyses antallet af lønmodtagere og beskæftigede i alt samt præsterede arbejdstimer.

Dokumentation
 

 

 

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

HovedtalRelateret indhold i Regionalfordelt nationalregnskab

Kontakt

Ulla Ryder Jørgensen
Telefon: 39 17 36 73

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Hovedrevision 2024

Bliv klogere på den hovedrevision af Nationalregnskabet, der gennemføres i juni 2024 som led i et fælleseuropæisk projekt.

Hovedrevision af Nationalregnskabet

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her