Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Regionale regnskaber

Sidst opdateret: 15-12-2020

Formålet med statistikken er at belyse den økonomiske aktivitet i landets regioner og landsdele inden for rammerne af nationalregnskabets definitioner og klassifikationer. Regnskaberne er baseret på Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010) og er sammenlignelige med regionale regnskaber for andre europæiske lande. Den regionale fordeling er opgjort på NUTS II niveau (regioner) og NUTS III niveau (landsdele).

Indhold

De regionale regnskaber belyser den geografiske dimension af produktions- og indkomstforholdene, som de opgøres i nationalregnskabet fra produktionssiden. Hovedprincippet bag regionaliseringen er arbejdsstedet, dvs. hvor den produktive aktivitet foregår. Der findes oplysninger om bl.a. bruttonationalprodukt, bruttoværditilvækst, investeringer, aflønning af ansatte og beskæfigelse. De regionale regnskaber indeholder også oplysninger om den geografiske fordeling af husholdningernes indkomster. I opgørelsen af husholdningerne indkomster tages udgangspunkt i, hvor indkomsterne modtages - ikke hvor de optjenes.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

De regionale regnskaber opgøres fra produktionssiden.

I forbindelse med regional allokering findes to principper: Bottom-up metoden, hvor regional information anvendes direkte og top-down metoden, hvor indikatorer, der er tæt relateret til den værdi, der skal fordeles, bruges som fordelingsnøgle. Ofte bruges en kombination af de to metoder.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken har relevant for alle, der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske og regionale forhold.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Usikkerheden på nationalregnskabstal er generelt forbundet med usikkerheden på de kilder, der anvendes. Den begrebsmæssigt konsistente og over tid ensartede bearbejdning af kilderne bidrager dog til en reduktion af usikkerheden på nationalregnskabstallene. Især betyder sammenstillingen af primærkilderne i et samlet system, at der i mange tilfælde afsløres fejl, der således ikke slår igennem i de endelige nationalregnskaber.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Første version af regionale regnskaber offentliggøres 12 måneder efter tællingsårets udløb. Endelige regionale regnskaber udgives årligt ca. 3 år efter tællingsårets udløb.

Regionale regnskaber publiceres rettidigt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Det regionale nationalregnskab er konsistent med nationalregnskabet. Summen over regioner af en variabel er lig med nationalregnskabsværdien for samme variabel. De enkelte variabler kan derfor tillægges samme fortolkning som nationalregnskabsvariablerne. Det regionale regnskab udarbejdes i overensstemmelse med Eurostats retningslinjer i ENS 2010 og er derfor sammenlignelig med de regionale regnskaber i de øvrige EU-lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken er tilgængelig i Nyt fra Danmarks Statistik om Regionale regnskaber, Statistiske Efterretninger om Regionale regnskaber, og i Statistikbanken offentliggøres tallene ligeldes under emnet Regionale regnskaber. Se mere på emnesiden for Regionale regnskaber.

Regionale regnskaber fordelt på op til 38 brancher og 11 landsdele/5 regioner kan leveres som serviceopgave mod betaling. Desuden kan der leveres regionale data for et geografisk område bestående af et antal kommuner, der tilsammen udgør en befolkning på mere end 100.000 indbyggere, og der kan leveres ikke-branchefordelte tal på kommuner, der har en befolkning på mere end 10.000 indbyggere.

Læs mere om tilgængelighed