Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk statistik
Ulla Ryder Jørgensen
39 17 36 73

urj@dst.dk

Hent som PDF

Regionale regnskaber

De regionale regnskaber opgøres fra produktionssiden.

I forbindelse med regional allokering findes to principper: Bottom-up metoden, hvor regional information anvendes direkte og top-down metoden, hvor indikatorer, der er tæt relateret til den værdi, der skal fordeles, bruges som fordelingsnøgle. Ofte bruges en kombination af de to metoder.

Kilder

Statistikken er baseret på regionale opgørelser af nationalregnskabets kilder, hvor dette er muligt. Der anvendes hovedsageligt data fra Regnskabsstatistik, Landbrugsregnskabsstatistik, Erhvervsbeskæftigelsen, Momsstatistikken, Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR), Forsknings- og udviklingsstatistikken og Indkomststatistikken. Kilderne anvendes dels direkte dels som grundlag for beregningerne over udviklingen. Derudover anvendes diverse kvantitative indikatorer for den regionale aktivitet. Regnskabsstatistikkens dækning øges hvert år, og fra 1995 anvendes Regnskabsstatistik for industri og detailhandelsbranche, fra 1998 tillige for engroshandelsbranchen. Fra 1999 anvendes Regnskabsstatistik desuden for handel med biler mv., hotel- og restaurationsvirksomhed, visse transportbrancher samt forretningsservice mv., og fra 2001 dækker Regnskabsstatistikken også post og telekommunikation. Der kan således være kilde- og metodeskift fra år til år.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Der anvendes hovedsagelig data fra interne kilder i Danmarks Statistik.

Datavalidering

I de årlige nationalregnskaber foregår datavalideringen i 3 trin svarende til hovedprocesserne i den databehandling der foregår ved opstilling af et nationalregnskab:

  1. Først foregår der en grundig datavalidering i de enkelte primærstatistikker. Der henvises til relevante statistikdokumentationer for en beskrivelse heraf.
  2. Dernæst sker der ved udarbejdelsen af Nationalregnskabet en indledende datavalidering i forbindelse med behandlingen af data til input til produktbalancerne. Nationalregnskabet modtager og behandler data på enhedsniveau og kan derfor gå tilbage til kilderne.
  3. I sidste trin sker der en datavalidering af kilderne i forhold til hinanden når der skabes konsistens i produktbalancesystemet.

Datavalidering i de regionale regnskaber foregår i form af makrofejlsøgning på det niveau, der publiceres. Der laves korrektioner, hvis der er behov herfor.

Databehandling

Databehandlingen er beskrevet sammen med Datavalidering.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.