Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk statistik
Ulla Ryder Jørgensen
39 17 36 73

urj@dst.dk

Hent som PDF

Regionale regnskaber

Statistikken er tilgængelig i Nyt fra Danmarks Statistik om Regionale regnskaber, Statistiske Efterretninger om Regionale regnskaber, og i Statistikbanken offentliggøres tallene ligeledes under emnet Regionale regnskaber. Se mere på emnesiden for Regionale regnskaber.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Regionale regnskaber.

Publikationer

Analyse: Er store arbejdsmarkeder mere produktive end små?

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Regionale regnskaber i følgende tabeller:

  • NRS: Husholdningernes indkomst efter område, transaktion, prisenhed og tid
  • NRHP: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse efter område, transaktion, prisenhed og tid
  • NRBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter område, transaktion, branche, prisenhed og tid
  • NRBI10: Investeringer (10a3-gruppering) efter område, branche, prisenhed og tid
  • NRBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter område, socioøkonomisk status, branche og tid
  • NRHB: Befolkning efter område, socioøkonomisk status og tid

Adgang til mikrodata

Grundmateriale findes på kommuner og nationalregnskabets mest detaljerede brancheniveau, 117 brancher. Det er muligt at bestille særudtræk på grupperinger af kommuner med et indbyggertal på over 100.000 på indtil 38 brancher.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation fra Eurostat:

  • "ENS 2010 - Det Europæske Nationalregnskabssystem", Luxembourg 2013, kapitel 13
  • "Manual on regional accounts methods", Luxembourg 2013

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.