Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Regionale regnskaber

De regionale regnskaber belyser den geografiske dimension af produktions- og indkomstforholdene, som de opgøres i nationalregnskabet. Den regionale fordeling er opgjort på landsdele og regioner. De regionale regnskaber opgøres efter internationale retningslinjer i EU’s national- og regionalregnskabssystem (ESA2010) og er dermed sammenlignelige med de regionale opgørelser, der foretages i de øvrige EU-lande.

Introduktion

Statistikken er baseret på regionale opgørelser af nationalregnskabets kilder, hvor dette er muligt. Der anvendes hovedsageligt data fra Regnskabsstatistik for Private Byerhverv, Landbrugsregnskabsstatistik, Erhvervsbeskæftigelsen, Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR), Forsknings- og Udviklingsstatistikken og Indkomststatistikken. Derudover anvendes diverse kvantitative indikatorer for den regionale aktivitet.

Statistikken udgives årligt.

Nyt

Seneste nyt om Regionale Regnskaber

Højest vækst i indkomsterne i de store byer

17. december 2019

Højest vækst i indkomsterne i de store byer

I 2018 voksede den gennemsnitlige disponible indkomst med 6.200 kr. i Hovedstadsområdet svarende til 3,3 pct. og med 5.600 kr. i Østjylland svarende til 3,2 pct. På landsplan var væksten 2,9 pct., hvilket svarer til 5.100 kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Regionale regnskaber, sektorer'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Er store arbejdsmarkeder mere produktive end små?

28. november 2018

Er store arbejdsmarkeder mere produktive end små?

BNP pr. indbygger har været stigende igennem en lang årrække. Den væsentligste årsag er, at arbejdsproduktiviteten har været stigende. Der er mange forskellige årsager til, at arbejdsproduktiviteten er stigende, men en af årsagerne kunne være, at arbejdskraften er blevet mere geografisk koncentreret. Med andre ord er der blevet færre og større lokale arbejdsmarkeder.

Årsager til at beskæftigelsen koncentreres i de større byer

1. april 2016

Årsager til at beskæftigelsen koncentreres i de større byer

I Danmark bliver den økonomiske aktivitet i stigende grad koncentreret i de større byområder, mens aktiviteten i yderområderne er faldende. En af årsagerne er, at de brancher med højest vækst i beskæftigelsen ligger i byerne, mens antallet af beskæftigede i fx landbrug og industri, som typisk ligger uden for byerne, er faldende.

Bag tallene

Faktaark om dansk økonomi

29. marts 2019

Faktaark om dansk økonomi

Danmarks Statistik har samlet et faktaark med udviklingen i dansk økonomi. Generelt er væksten i bruttonationalproduktet positiv både i Danmark og i vores nabolande og har været det siden 2. Verdenskrig. Danmarks BNP pr. indbygger er blandt de højeste sammenlignet med de øvrige europæiske lande. De seneste ti år har Danmark som noget nyt haft opsparing placeret i udlandet, hvilket betyder, at vi har flere indtægter fra udlandet, end vi betaler til udlandet.

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Dokumentation af de årlige opgørelser siden hovedrevisionen i 2014 kan findes her

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Nationalregnskabet introducerer ny offentliggørelsesrytme fra 2020. Læs mere her

Ny offentliggørelsesrytme

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Ansvarlig for siden

Bo Siemsen