Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk statistik
Ulla Ryder Jørgensen
39 17 36 73

urj@dst.dk

Hent som PDF

Regionale regnskaber

Statistikken har relevant for alle, der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske og regionale forhold.

Brugerbehov

De regionale regnskaber anvendes i dag hovedsageligt af EU og nationale institutioner. I EU indgår de regionale regnskaber som en del af grundlaget for fordeling af midler fra EUs strukturfonde. En central national institution, der anvender de regionale regnskaber, er Center for Regional og Turismeforskning (CRT). De anvender regnskaberne til lokaløkonomiske modeller og analyser. Derudover leveres data i forbindelse med serviceopgaver til forskere, interesseorganisationer, regioner, kommuner og andre med interesse i regionaløkonomi.

Brugertilfredshed

Der foretages ikke egentlige brugertilfredshedsundersøgelser for nationalregnskabet, men Danmarks Statistik har flere fora, hvor centrale brugere af nationalregnskabet og tilgrænsende statistikker har mulighed for at deltage, fx.:

Brugerudvalg for økonomisk statistik

Brugerudvalget for økonomisk statistik har følgende overordnende opgaver:

  • drøfte og evaluere de opnåede resultater og den planlagte udvikling i den økonomiske statistik
  • drøfte brugernes brug af den økonomiske statistik og deres behov for ny statistik
  • drøfte kvalitet, dokumentation og formidling af den økonomiske statistik

Læs mere på siden om Brugerudvalget for økonomisk statistik, hvor kommissoriet samt referater og bilag fra tidligere møder er tilgængeligt.

Fuldstændighed af data

Nationalregnskabet lever op til følgende forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21.maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA2010) (EUT L 174 26.06.2013, s. 1).