Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Bruger­udvalg for Økonomisk Statistik

Kommissorium

Kommissorium for Brugerudvalget for Økonomisk Statistik

Medlemmer af udvalget

 

Baggrundspapirer

 

 

14. MØDE: 5. december 2017

Referat
Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Ny revisionsrytme for Nationalregnskabet
3. Nye publiceringstiltag
     a. Udenrigsøkonomi
     b. Tjenestepriser
     c. Ejendomssalg
4. Det grønne nationalregnskab og koblingen til den økonomiske statistik
5. Eventuelt
     a. Spørgsmål til skriftlige meddelelser
     b. Næste møde

13. MØDE: 1. JUNI 2017

Referat
Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Restancer til det offentlige
     a. Nedskrivning af skatterestancer i statistikken for offentlige finanser
     b. Ny statistik om offentlige restancer
3. Globalisering og den økonomiske statistik
     a. Produktion i udlandet - hvad siger betalingsbalancen og hvad siger udenrigshandelsstatistikken
     b. Globaliserede data og produktionsfunktionen
4. Eventuelt
     a. Spørgsmål til skriftlige meddelelser
     b. Næste møde

12. møde: 1. december 2016

Referat
Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. BNP indikator T+45
3. Danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet - nye oplysninger i betalingsbalancen
4. Produktivitetstal - hvad kan de bruges til?
5. Den irske revision af BNP
6. Bygge og anlæg - status for udvikling af nye prisindeks
7. Eventuelt
    a. Spørgsmål til skriftlige meddelelser
    b. Analyser fra DST i 2016
    c. Næste møde

11. møde: 2. juni 2016

Referat
Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser

    a) Indikatorer for BNP-væksten 45 dage efter kvartalet
    b) Ændringer i statistikken om EU's interne handel

3. Globalisering

    - Hvad betyder den øgede internationale organisering af produktionen for den statistiske belysning af økonomien?
    - Datarevision 2016 - forsøg på at indfange nogle vigtige dele af den øgede globalisering ved ændret opgørelse af processing og merchanting
    - Globale værdikæder v/Nationalbanken
    - Hvilke behov har vore brugere i forhold til statistik om globalisering?

4. Eventuelt
    Evt. spørgsmål til skriftlige meddelelser
        - Grønt nationalregnskab
        - Skatterestancer i nationalregnskabet
        - Uretmæssig refusion af udbytteskat
        - Kursus i nationalregnskab

    Næste møde torsdag 1. december 2016 kl. 14.00

10. møde: 3. december 2015

Referat
Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser

    Mundtlig orientering:
    - Arbejdsplan og strategi
    - Formueprojekt - finansielle poster på mikro- og makroniveau
    - Orientering om projekt angående forretningskritiske virksomheder herunder kortlægning af større virksomheders udenrigsaktiviteter
    - Ekstraordinær revision af NR

    Øvrige meddelelser:
    - Status på arbejdet med at forenkle Intrastat (Re-design/Simstat)
    - Moderniseret told kodeks udenrigshandel
    - Anvendelse af stregkodedata i forbrugerprisindeks

3. Udvikling af indikatoren for BNP vækst
4. Eventuelt
    Næste møde den 2. juni 2016 kl. 14:00 

Ansvarlig for siden

Margit London