Gå til sidens indhold

Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri

 

Hvor mange bedrifter med landbrug og gartneri har vi i Danmark? Hvordan fordeler de sig på størrelse, geografi og forskellige virksomhedsformer? Hvordan har udviklingen været over tid? Bliv klogere på emnet med tal fra landbrugs- og gartneritællingen.

 

Udvalgt statistik om Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Bedrifter inden for landbrug og gartneri

Her kan du se antallet af bedrifter inden for landbrug og gartneri fra 1982 og frem til i dag. Tallene omfatter både deltids- og heltidsbedrifter.
Mere om figuren
Seneste opdatering
3.4.2023
Opdateres næste gang
4.6.2024
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2023 er stikprøven på 14.000 bedrifter svarende til ca. 40 pct. af alle bedrifter i Danmark. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Bedrifter efter landsdele

Her kan du se antallet af bedrifter fordelt efter landsdele.
Mere om figuren
Seneste opdatering
3.4.2023
Opdateres næste gang
4.6.2024
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2023 er stikprøven på 14.000 bedrifter svarende til ca. 40 pct. af alle bedrifter i Danmark. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

HAR DU SET?
Økonomi for landbrug og gartneri
Bliv klogere på værdien af produktionen af fx korn, frugter, juletræer og svin, og se driftsresultater for hele branchen.
HAR DU SET?
Dansk skovbrug
Hvor meget skov har vi Danmark, og hvor i landet er der mest skov? Hvor meget træ bliver fældet, og hvordan fordeler det sig på fx nåle- og løvtræ?

Store bedrifter

Her kan du se antallet af bedrifter med et areal på mindst 200 ha. Arealet kan både være ejet og forpagtet. Det kan også omfatte braklægning, men ikke skov.
Mere om figuren
Seneste opdatering
3.4.2023
Opdateres næste gang
4.6.2024
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2023 er stikprøven på 14.000 bedrifter svarende til ca. 40 pct. af alle bedrifter i Danmark. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Beskæftigede i landbrug og gartneri

Her kan du se antallet af beskæftigede i landbrug og gartneri fordelt på typer af beskæftigede. ’Bestyreren’ er betegnelsen for lederen af en bedrift, som ikke drives som en personlig virksomhed. Det kan fx være et selskab eller et statsligt forsøgslandbrug. ’Familie medhjælp’ er landmandens børn, forældre eller søskende.
Mere om figuren
Seneste opdatering
7.1.2022
Opdateres næste gang
4.6.2024
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2023 er stikprøven på 14.000 bedrifter svarende til ca. 40 pct. af alle bedrifter i Danmark. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Bedrifter efter virksomhedsform

Her kan du se antallet af bedrifter fordelt efter enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, selskaber eller andre virksomhedsformer. Markér de forskellige dele af cirkeldiagrammet for at se antallet af bedrifter.
Mere om figuren
Seneste opdatering
3.4.2023
Opdateres næste gang
4.6.2024
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2023 er stikprøven på 14.000 bedrifter svarende til ca. 40 pct. af alle bedrifter i Danmark. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Landbrugs- og gartneritællingen

Formålet med Landbrugs- og gartneritællingen er at beskrive landbrugets struktur, fx antal bedrifter fordelt efter størrelse og geografi.

Statistikken har sammenlignelige tidsserier tilbage til 1982. Landbrugsstatikken er dog betydeligt ældre med tal for antal landbrug, husdyr afgrøder mv. tilbage til omkring 1900.

Brug for flere tal om Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om landbrug og gartneri, herunder bedrifter fordelt på planteavl, kvæg og svin, og beskæftigede fordelt på arbejdstid og geografi.

Kontaktperson for denne statistik

Karsten Kjeld Larsen
Telefon: 39 17 33 78