Gå til sidens indhold

Ejerskab af landbrugsjord

 

Hvem ejer landbrugsjorden i Danmark? Er det privatpersoner, selskaber eller fonde? Og hvor stor en del af jorden er hhv. dansk og udenlandsk ejet? Bliv klogere på emnet med statistikken Ejerskab af landbrugsjord.

 

 

Udvalgt statistik om Ejerskab af landbrugsjord

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Ejerskab af landbrugsjord på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i danskejet landbrugsjord

Her kan du se udviklingen i arealet af danskejet landbrugsjord de seneste år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
30.4.2024
Opdateres næste gang
30.4.2025
Kilder

Data hentes fra flere registre: Det Generelle Landbrugsregister (GLR), som er et register over landmændenes ansøgninger om arealstøtte med antal hektar jord fordelt på en række afgrøder. Registret har en optegnelse over markerne, der anvendes til landbrugsaktivitet med afgrøder. GLR føres af Landbrugsstyrelsen. Jorden er registreret i Matriklen, som er administreret af Geodatastyrelsen, ligesom Ejerfortegnelsen, der beskriver ejerskab af fast ejendom. Oplysningerne om ejerne hentes fra det Centrale Personregister (CPR) og dertil kommer Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og adresseregistre.

Udenlandsk ejet landbrugsjord

Her kan du se, hvor meget landbrugsjord i Danmark der er udenlandsk ejet.
Mere om figuren
Seneste opdatering
30.4.2024
Opdateres næste gang
30.4.2025
Kilder

Data hentes fra flere registre: Det Generelle Landbrugsregister (GLR), som er et register over landmændenes ansøgninger om arealstøtte med antal hektar jord fordelt på en række afgrøder. Registret har en optegnelse over markerne, der anvendes til landbrugsaktivitet med afgrøder. GLR føres af Landbrugsstyrelsen. Jorden er registreret i Matriklen, som er administreret af Geodatastyrelsen, ligesom Ejerfortegnelsen, der beskriver ejerskab af fast ejendom. Oplysningerne om ejerne hentes fra det Centrale Personregister (CPR) og dertil kommer Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og adresseregistre.

Landbrugsjord fordelt efter ejerform

Her kan du se arealet af landbrugsjord fordelt efter privatpersoner, selskaber, fonde, mm. I en enkeltmandsvirksomhed er det virksomheden og ikke personen, der ejer jorden. Markér de forskellige dele af cirkeldiagrammet for at se arealet i hektar.
Mere om figuren
Seneste opdatering
30.4.2024
Opdateres næste gang
30.4.2025
Kilder

Data hentes fra flere registre: Det Generelle Landbrugsregister (GLR), som er et register over landmændenes ansøgninger om arealstøtte med antal hektar jord fordelt på en række afgrøder. Registret har en optegnelse over markerne, der anvendes til landbrugsaktivitet med afgrøder. GLR føres af Landbrugsstyrelsen. Jorden er registreret i Matriklen, som er administreret af Geodatastyrelsen, ligesom Ejerfortegnelsen, der beskriver ejerskab af fast ejendom. Oplysningerne om ejerne hentes fra det Centrale Personregister (CPR) og dertil kommer Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og adresseregistre.

Ejerskab fordelt efter køn

Her kan du se ejerskabet af landbrugsjorden fordelt efter hhv. mænd og kvinder. Markér de forskellige dele af cirkeldiagrammet for at se arealet i hektar.
Mere om figuren
Seneste opdatering
30.4.2024
Opdateres næste gang
30.4.2025
Kilder

Data hentes fra flere registre: Det Generelle Landbrugsregister (GLR), som er et register over landmændenes ansøgninger om arealstøtte med antal hektar jord fordelt på en række afgrøder. Registret har en optegnelse over markerne, der anvendes til landbrugsaktivitet med afgrøder. GLR føres af Landbrugsstyrelsen. Jorden er registreret i Matriklen, som er administreret af Geodatastyrelsen, ligesom Ejerfortegnelsen, der beskriver ejerskab af fast ejendom. Oplysningerne om ejerne hentes fra det Centrale Personregister (CPR) og dertil kommer Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og adresseregistre.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Ejerskab af landbrugsjord i Danmark

Formålet med statistikken Ejerskab af landbrugsjord er at vise, hvordan Danmarks landbrugsjord er fordelt. Statistikken udkommer for første gang med statistik for årene 2020-22.

Brug for flere tal om Ejerskab af landbrugsjord?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om ejerskab af landbrugsjord, fx fordeling på regioner og arealstørrelse samt landejernes fordeling på alder, mm.

Kontaktperson for denne statistik

Karsten Kjeld Larsen
Telefon: 39 17 33 78