Gå til sidens indhold

Ejerskab af landbrugsjord i Danmark

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Ejerskab af landbrugsjord i Danmark 2020

Formålet med statistikken Ejerskab af landbrugsjord er at vise, hvordan Danmarks landbrugsjord er fordelt. Statistikken udkommer for første gang med statistik for årene 2020-22.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal ejere og viser hvordan ejerskabet af dansk landbrugsjord er fordelt på ejernes nationaliteter, regioner, ejertype, køn, alder og arealstørrelse.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Det generelle landbugsregister køres sammen med Det Centrale Virksomhedsregister og adresseregistre, hvorved ejerens nationalitet kan bestemmes. Ejerne kan både være privatpersoner og en virksomheder.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken opfylder et behov hos især Fødevareministeriet for at kende omfanget af dansk landbrugsjord i udenlandsk eje. Statistikken formodes også at være af interesse for politiske partier og pressen.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken omfatter al jord i besiddelse af landmænd i Danmark, som søger arealstøtte. Der dyrkes forsvindende lidt landbrugsjord i Danmark uden støtte. Statistikken kildedata hentes fra Det Generelle Landbrugsregister (GLR), som også anvendes som kilde i landbrugs- og gartneritællingen, og omfatter så godt som al landbrugsjord i Danmark, anses som en pålidelig kilde.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer 14 måneder efter referencetidspunktet 31. december.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig med landbrugs- og gartneritællingen, men tallet for landbrugsarealet er dog ikke helt identisk i de to opgørelser. Det skyldes, at statistikken omfatter al jord dyrket af landmænd, som søger arealstøtte, mens landbrugs- og gartneritællingen som hovedregel kun omfatter bedrifter på mindst 5,0 ha samt at enhederne i de to statistikker er forskellige. Statistikken om ejerskab af landbrugsjord ser alene på ejerne af landbrugsjorden, som kan være landmænd, men ikke behøver at være det.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik.

Læs mere om tilgængelighed