Gå til sidens indhold

Det dyrkede areal

 

Hvor stort er det danske landbrugsareal, og hvordan har det udviklet sig over tid? Hvilke afgrøder - fx korn og grøntsager - dyrker man, og hvor meget er økologisk? Statistikken om det dyrkede areal er baseret på tal fra landbrugs- og gartneritællingen.   

 

 

Udvalgt statistik om Det dyrkede areal

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Det dyrkede areal på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i arealet med landbrug og gartneri

Figuren viser, hvordan arealet med landbrug og gartneri har udviklet sig i Danmark gennem årene.
Mere om figuren
Seneste opdatering
4.6.2024
Opdateres næste gang
14.5.2025
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2024 er stikprøven på 6.300edrifter svarende til ca. 20 pct. af alle bedrifter i Danmark. Dertil kommer ca. 14.000 små bedrifter, hvor resultaterne udelukkende hentes fra registre og imputeringer. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Udvikling i arealet med korn til modenhed

Figuren viser, hvordan arealet med korn til modenhed har udviklet sig. Arealet omfatter bl.a. byg, hvede og havre.
Mere om figuren
Seneste opdatering
4.6.2024
Opdateres næste gang
14.5.2025
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2024 er stikprøven på 6.300edrifter svarende til ca. 20 pct. af alle bedrifter i Danmark. Dertil kommer ca. 14.000 små bedrifter, hvor resultaterne udelukkende hentes fra registre og imputeringer. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Fordelingen af afgrøder i dansk landbrug

Figuren viser fordelingen af afgrøder på de danske marker.
Mere om figuren
Seneste opdatering
11.7.2024
Opdateres næste gang
14.5.2025
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2024 er stikprøven på 6.300edrifter svarende til ca. 20 pct. af alle bedrifter i Danmark. Dertil kommer ca. 14.000 små bedrifter, hvor resultaterne udelukkende hentes fra registre og imputeringer. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Fordelingen af afgrøder i gartneri på friland

Figuren viser fordelingen af gartneriafgrøder. Gartneri omfatter grøntsager, frugt, bær, blomster samt planteskoler.
Mere om figuren
Seneste opdatering
11.7.2024
Opdateres næste gang
14.5.2025
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2024 er stikprøven på 6.300edrifter svarende til ca. 20 pct. af alle bedrifter i Danmark. Dertil kommer ca. 14.000 små bedrifter, hvor resultaterne udelukkende hentes fra registre og imputeringer. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Den geografiske fordeling af areal med landbrug og gartneri

Figuren viser areal med landbrug og gartneri fordelt på de otte landsdele.
Mere om figuren
Seneste opdatering
4.6.2024
Opdateres næste gang
14.5.2025
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2024 er stikprøven på 6.300edrifter svarende til ca. 20 pct. af alle bedrifter i Danmark. Dertil kommer ca. 14.000 små bedrifter, hvor resultaterne udelukkende hentes fra registre og imputeringer. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Udviklingen i økologisk landbrug

Figuren viser udviklingen i arealet med økologisk dyrket landbrug.
Mere om figuren
Seneste opdatering
5.4.2024
Opdateres næste gang
17.12.2024
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2024 er stikprøven på 6.300edrifter svarende til ca. 20 pct. af alle bedrifter i Danmark. Dertil kommer ca. 14.000 små bedrifter, hvor resultaterne udelukkende hentes fra registre og imputeringer. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Landbrugs- og gartneritællingen

Formålet med Landbrugs- og gartneritællingen er at beskrive landbrugets struktur, fx antal bedrifter fordelt efter størrelse og geografi.

Statistikken har sammenlignelige tidsserier tilbage til 1982. Landbrugsstatikken er dog betydeligt ældre med tal for antal landbrug, husdyr afgrøder mv. tilbage til omkring 1900.

Brug for flere tal om Det dyrkede areal?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, f.eks. om specifikke afgrøder, geografisk fordeling samt tidsserier.

Kontaktperson for denne statistik

Karsten Kjeld Larsen
Telefon: 39 17 33 78