Gå til sidens indhold

Arealopgørelser

Hvor stort er Danmarks areal? Hvor stor en andel er dækket af skov? Statistikken over arealopgørelser viser dels kommunernes størrelse i kvadratkilometer og dels kommunernes arealdække, fx hvor meget mark, skov og vej, de hver især dækker over.

Hvad betyder...?

Den observerede fysiske og biologiske dækning af Jordens overflade, som inkluderer naturlig vegetation og abiotiske (ikke-levende) overflader.

Udvalgt statistik om Arealopgørelser

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Arealopgørelser på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Kommunernes areal

Her kan du se, hvor store kommunerne i Danmark er, målt i kvadratkilometer (markér/brug musen).

 

Hent flere tal i Statistikbanken om Kommunernes areal (ARE207)

Læs mere om kilder, metode og kvalitet i statistikdokumentationen Arealregnskab

Danmarks arealdække

Her kan du se, hvor stor en andel af Danmark der er dækket af landbrug, skov, veje, mm.
Mere om figuren
Seneste opdatering
16.1.2023
Kilder

Opgørelsen af arealdækket er baseret på en række kilder i form af kort, der belyser forskellige arealdækker. Kortene er alle produceret uden for Danmarks Statistik, og bruges til en række administrative formål. Det drejer sig om:

 • GeoDanmark - et landsdækkende topografisk kort, der fremstilles og vedligeholdes af kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) i fællesskab. På GeoDanmarks hjemmeside er specifikationen af alle de kortlagte typer tilgængelig.
 • Matrikelkortet fra Geodatastyrelsen.
 • Markkort og markblokkort fra Landbrugsstyrelsen.
 • Forvaltningskort for statsskovene og Forsvarets skove
 • Kortlægning af Natura2000-områder og paragraf 3-beskyttet natur

Opgørelsen af arealanvendelsen bygger også på en stribe kilder. Det drejer sig om:

 • Matrikelkortet fra Geodatastyrelsen, inkl. noter heri om anvendelse (kirkegårde, jernbaner) og oplysning om vejareal
 • BBR, Bygnings- og boligregistret (oplysninger om boligkvm og samlet kvm, anvendelse af bygninger)
 • ESR, ErhvervsStatistiskRegister (oplysninger om arbejdssteder med branchekode, kun arbejdssteder med aktivitet over statistisk bagatelgrænse er medtaget), samt GLR (register over landbrug)
 • PSD, oplysninger om beboere i boliger
 • Kommuneplaner fra PlanDK (anvendelse til sommerhusområde, rekreative faciliteter, tekniske anlæg mm.)
 • SVUR, Skat's register over vurderingsoplysninger (benyttelse for ejendomme)

Til beregningerne af areal pr. indbygger er anvendt indbyggertal pr. 1. januar i referenceåret, hentet fra Statistikbankens tabel FOLK1A

Kilde til statistikken om ARE207 i statistikbanken er matrikelregisteret. Ansvarlig myndighed er Geodatastyrelsen

Skovarealer

Her kan du se, hvor stor en andel (pct.) af de respektive kommuner, der er dækket af skov.
Gå på opdagelse og se, hvilke kommuner der har mest bebyggelse, landbrug, tør og våd natur, etc. ved at klikke på 'Hent flere tal i Statistikbanken om Areal' under kortet og dernæst på 'Vælg via kort'.

Mere om figuren
Seneste opdatering
16.1.2023
Opdateres næste gang
Kilder

Opgørelsen af arealdækket er baseret på en række kilder i form af kort, der belyser forskellige arealdækker. Kortene er alle produceret uden for Danmarks Statistik, og bruges til en række administrative formål. Det drejer sig om:

 • GeoDanmark - et landsdækkende topografisk kort, der fremstilles og vedligeholdes af kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) i fællesskab. På GeoDanmarks hjemmeside er specifikationen af alle de kortlagte typer tilgængelig.
 • Matrikelkortet fra Geodatastyrelsen.
 • Markkort og markblokkort fra Landbrugsstyrelsen.
 • Forvaltningskort for statsskovene og Forsvarets skove
 • Kortlægning af Natura2000-områder og paragraf 3-beskyttet natur

Opgørelsen af arealanvendelsen bygger også på en stribe kilder. Det drejer sig om:

 • Matrikelkortet fra Geodatastyrelsen, inkl. noter heri om anvendelse (kirkegårde, jernbaner) og oplysning om vejareal
 • BBR, Bygnings- og boligregistret (oplysninger om boligkvm og samlet kvm, anvendelse af bygninger)
 • ESR, ErhvervsStatistiskRegister (oplysninger om arbejdssteder med branchekode, kun arbejdssteder med aktivitet over statistisk bagatelgrænse er medtaget), samt GLR (register over landbrug)
 • PSD, oplysninger om beboere i boliger
 • Kommuneplaner fra PlanDK (anvendelse til sommerhusområde, rekreative faciliteter, tekniske anlæg mm.)
 • SVUR, Skat's register over vurderingsoplysninger (benyttelse for ejendomme)

Til beregningerne af areal pr. indbygger er anvendt indbyggertal pr. 1. januar i referenceåret, hentet fra Statistikbankens tabel FOLK1A

Kilde til statistikken om ARE207 i statistikbanken er matrikelregisteret. Ansvarlig myndighed er Geodatastyrelsen

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Arealregnskab

Statistikken belyser Danmarks areal, arealdække og arealanvendelse. Arealdækket opgør hvor meget af Danmark som er dækket af veje, bygninger, afgrøder, skov, naturtyper, søer mv. Arealanvendelsen opgør hvor meget areal der bruges til forskellige formål, herunder boliger, industri, handel, rekreative formål mv. Arealregnskabet er en del af Grønt nationalregnskab.

Brug for flere tal om Arealopgørelser?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx areal fordelt på regioner og politikredse.

Kontaktperson for denne statistik

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07
Michael Berg Rasmussen
Telefon: 39 17 37 68