Gå til sidens indhold

Befolkningstal

Hvor mange indbyggere er der i Danmark? Bliver vi flere eller færre? Statistikken om befolkningstal omfatter de personer, der har folkeregisteradresse i Danmark. Befolkningstallet kan fordeles efter bl.a. kommuner, køn og alder.

Hvad betyder...?

Et mål for ændringen i antallet af personer i et lands population, dvs. summen af antal levendefødte børn fratrukket antal afdøde personer, samt antal indvandrede fratrukket antal udvandrede personer.

Udvalgt statistik om Befolkningstal

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Befolkningstal på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i antal indbyggere siden 2008

Her kan du se den kvartalsvise udvikling i antal indbyggere siden 2008.
Mere om figuren
Seneste opdatering
11.8.2023
Opdateres næste gang
10.11.2023
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Udviklingen i antal indbyggere siden 1901

Her kan du se den årlige udvikling i antal indbyggere siden 1901.
Mere om figuren
Seneste opdatering
1.3.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Udviklingen i befolkningstilvæksten

Her kan du se udviklingen i befolkningstilvæksten.
Mere om figuren
Seneste opdatering
11.8.2023
Opdateres næste gang
10.11.2023
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

HAR DU SET?
Aldersfordeling i befolkningen
Se udviklingen i befolkningens aldersfordeling siden 1980. Brug den interaktive befolkningspyramide.
HAR DU SET?
Befolkningen i fremtiden
Se fremskrivningen af befolkningen, bl.a. fordelt efter køn og alder.

Befolkningstallet fordelt efter kommuner

Her kan du se det seneste befolkningstal fordelt efter kommuner (brug markøren/musen).
Mere om figuren
Seneste opdatering
11.8.2023
Opdateres næste gang
10.11.2023
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Befolkningstallet fordelt efter alder

Her kan du se det seneste befolkningstal fordelt efter alder.
Mere om figuren
Seneste opdatering
11.8.2023
Opdateres næste gang
10.11.2023
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse befolkningens størrelse, sammensætning og udvikling. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser. Hertil kommer, at statistikken anvendes som grundlag for administrative planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem.

Byopgørelsen

Statistikken belyser folketal og befolkningstæthed efter område. Byopgørelsen findes tilbage i gamle folketællinger, som blev lavet hvert 5. eller 10. år. Fra 1976 til 1996 blev statistikken opgjort ca. hvert andet år. Fra 1996 er statistikken lavet årligt, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2010 og frem.

Kirkestatistik

Kirkestatistikken giver en oversigt over befolkningens relation til folkekirken. Endvidere opgøres antallet af de forskellige kirkelige handlinger, bl.a. dåb, konfirmationer og begravelser.

Udarbejdelsen af kirkestatistik indledtes i 1974. Der er ikke udarbejdet kirkestatistik for årene 2003-2006. For årene 1984-2002 blev der også udarbejdet statistik for de anerkendte trossamfund, deres medlemmer og handlinger svarende til folkekirkens kirkelige handlinger.

Kvalitet af bopælsregistrering i CPR

Statistikken om Befolkningstal er bl.a. baseret på bopælsregistreringen i Det Centrale Personregister (CPR). Disse rapporter undersøger kvaliteten af registreringen:


Brug for flere tal om Befolkningstal?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om befolkningstallet fordelt efter civilstand, geografi og fødselsdatoer.

Kontaktperson for denne statistik

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07