Gå til sidens indhold

Dødsfald

Grundlaget for statistikken er data fra CPR om dødsfald for personer, der har bopæl i Danmark på dødstidspunktet.

Introduktion

Statistikken indeholder oplysninger om køn, alder, bopælssted (region og kommune).

En særskilt del af statistikken indeholder også oplysninger om dødsårsager. Disse oplysninger kommer fra Dødsårsagsregisteret i Sundhedsdatastyrelsen.

Statistikken er årlig og offentliggøres i midten af februar måned.

Tidspunktet for offentliggørelse af dødsårsager kan dog variere.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Døde

Statistikken over døde omfatter alle dødsfald blandt personer med bopæl i Danmark, uanset om dødsfaldet indtræffer i Danmark eller i udlandet

Dødelighedsindeks

Mål for dødeligheden i et erhverv i forhold til alle mænd/kvinder i erhverv. Ved beregning er der taget højde for forskellen i aldersdelingen mellem erhvervene.

Dødelighedstavle

En dødstavle er en analyse af befolkningen (eller en befolkningsgruppe), indeholdende antallet af overlevende pr. 100.000, dødshyppigheden og middellevetiden.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Find aktuelle tal for dødsfald pr. dag på vores side "COVID-19 - hurtige indikatorer"Relateret indhold i Dødsfald

Kontakt

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig