Gå til sidens indhold

Indvandrere og efterkommere

Befolkningen kan opdeles i tre grupper afhængig af deres oprindelse: Personer med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere. Asylansøgere i Danmark har endnu ikke fået opholdstilladelse og registreres derfor ikke i CPR. Derfor indgår de heller ikke i opgørelsen af den danske befolkning.

Introduktion

En person har dansk oprindelse, hvis han eller hun har mindst én forælder, som både er dansk statsborger og født i Danmark. Hverken indvandrere eller efterkommere har én forælder, som både er dansk statsborger og født i Danmark. Forskellen mellem indvandrere og efterkommere er, at indvandrere er født i udlandet, mens efterkommere er født i Danmark.

For asylansøgere og andre personer, der søger om opholdstilladelse i Danmark, er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem tidspunkt for en tildelt opholdstilladelse og indvandring for den person, som har fået opholdstilladelsen. Antallet af givne opholdstilladelser i et kvartal kan ikke tolkes som kvartalets indvandring. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige behøver ikke opholdstilladelse for at bo, arbejde eller studere i Danmark.

Definition på herkomst

Dokumentation

Dokumentation vedrørende opholdsgrundlag for indvandrede

Hvordan startede det hele vedrørende indvandrere og efterkommere?

Eftersyn af herkomstdefinitionen

Eftersyn af landegrupperingen 'Vestlige/Ikke-vestlige lande'

 

Begrebsforklaring

Indvandrere

Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

Efterkommere

Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere, men som personer med dansk oprindelse. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

Børn af efterkommere

Børn af efterkommere har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer, og ingen af forældrene har dansk oprindelse. Børnene er i Danmarks Statistiks normale definition kategoriseret som enten personer med dansk oprindelse eller efterkommere. De kan også benævnes som børn af efterkommere-D og børn af efterkommere-E. Børn af efterkommere-D er normalt kategoriseret som personer med dansk oprindelse, da mindst én forælder er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Børn af efterkommere-E er normalt kategoriseret som efterkommere, da ingen af forældrene er født i Danmark og har dansk statsborgerskab.

Herkomst

Når man taler om herkomst skelner man mellem indvandrer, efterkommere, og personer med dansk oprindelse.

Personer med dansk oprindelse er personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark.

Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer.

Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark.

Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer.

Oprindelsesland

Oprindelsesland er dannet ud fra følgende regler:

- Når ingen af forældrene kendes, er oprindelseslandet defineret ud fra personens egne oplysninger. - Er personen indvandrer, antages det, at oprindelseslandet er lig med fødelandet. - Er personen efterkommer, antages det, at oprindelseslandet er lig med statsborgerskabslandet.

- Når kun en forælder kendes, defineres oprindelseslandet ud fra dennes fødeland. - Hvis dette er Danmark, bruges statsborgerskabslandet.

- Når begge forældre kendes, defineres oprindelseslandet ud fra moderens fødeland, henholdsvis statsborgerskabsland.

Vestlige lande

Vestlige lande omfatter EU, Andorra, Australien, Canada, Island, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, Norge, San Marino, Schweiz,Storbritannien, USA og Vatikanstaten.

Ikke-vestlige lande

Ikke-vestlige lande omfatter de europæiske lande Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Jugoslavien, Kosovo, Makedonien, Moldova, Montenegro, Rusland, Serbien, Sovjetunionen, Tyrkiet og Ukraine. Alle lande i Afrika, Syd- og Mellemamerika og Asien. Alle lande i Oceanien (på nær Australien og New Zealand) samt statsløse.

Asylansøger

En asylansøger er en person, som søger om opholdstilladelse med henvisning til de paragraffer i Udlændingeloven, som vedrører flygtninge, og hvis sag endnu ikke er endeligt afsluttet. Asylansøgere er ikke tilmeldt folkeregistret (med mindre de har opholdstilladelse på andet grundlag, fx som familiesammenførte) og indgår derfor ikke i statistikken over befolkningen i Danmark. En asylansøgning er en hændelse, dvs. at en person, som søger om asyl mere end en gang i løbet af en periode, indgår flere gange i statistikken.

Opholdsgrundlag

Personer, der ikke er danske eller nordiske statsborgere, skal have en gyldig opholdstilladelse for at opholde sig her i landet i længere tid end 3 måneder.

Opholdstilladelser kan klassificeres efter de paragraffer i Udlændingeloven, som danner grundlaget for tilladelsen. I statistikken anvendes følgende fire grupper: - Opholdstilladelser i asylsager, som yderligere kan opdeles i flygtningestatus og andet grundlag - Tilladelser til familiesammenføring, som kan deles i tre grupper vedrørende for det første ægteskab og fast samlivsforhold, for det andet mindreårige børn, og for det tredje forældre over 60 år - EF/EØS-opholdsbeviser - Andre opholdstilladelser

Børn af efterkommere

Dokumentation vedrørende opholdsgrundlag for indvandrede

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Indvandrere og efterkommere

Kontakt

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Fremtidens befolkning

Få et overblik over udviklingen i befolkningens sammensætning i din kommune  

Befolkningspyramide

Se vores befolkningspyramide her

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her