Gå til sidens indhold

Befolkningsfremskrivning

Der laves nye fremskrivninger hvert år, og de to seneste vil altid kunne findes i statistikbanken. For hele Danmark offentliggøres resultater for alle år frem til 2060, mens fremskrivningsperioden kun går frem til 2045 for fremskrivningerne på landsdele og kommuner.

Introduktion

Den kortere fremskrivningsperiode for landsdele og kommuner er valgt på grund af disse fremskrivningers større usikkerhed. Usikkerheden knytter sig især til den fremtidige udvikling i til- og fraflytninger for de enkelte landsdele og kommuner.

Siden 2010 har Danmarks Statistik lavet befolkningsfremskrivningen for hele landet i samarbejde med DREAM. På DREAMs hjemmeside findes en udførlig dokumentation, der beskriver metoder og forudsætninger: www.dreammodel.dk

Resultaterne af fremskrivningen for hele landet kan opdeles på alle grupper af køn og enkelte alderstrin samt de fem befolkningsgrupper: Personer med dansk oprindelse, vestlige indvandrere, ikke-vestlige indvandrere, vestlige efterkommere og ikke-vestlige efterkommere.

Med fremskrivningen for hele Danmark som et vigtigt input laver Danmarks Statistik efterfølgende fremskrivninger for de 11 landsdele og 98 kommuner. Fremskrivningerne på landsdele og kommuner kan kun opdeles på køn og alder.

De tre typer af fremskrivninger (hele Danmark, 11 landsdele, 98 kommuner) hænger sammen, således at summerne for landsdele og kommuner svarer til resultatet for hele Danmark, når der ses bort fra meget små forskelle opstået som følge af afrundinger.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Befolkningsfremskrivning

En beregning, der viser, hvordan befolkningens størrelse og sammensætning vil udvikle sig fremover, under en række forudsætninger vedrørende det fremtidige forløb af fertilitet, dødelighed og nettoindvandring.


Ekstra dokumentation 2022

Ekstra dokumentation 2021

Ekstra dokumentation 2020

Ekstra dokumentation 2019

Ekstra dokumentation 2018

Ekstra dokumentation 2017

Ekstra dokumentation 2016

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Befolkningsfremskrivning

Kontakt

Annika Klintefelt
Telefon: 39 17 36 78

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Fremtidens befolkning

Få et overblik over udviklingen i befolkningens sammensætning i din kommune  

Befolkningspyramide

Se vores befolkningspyramide her