Gå til sidens indhold

Befolkning

Regelmæssige opgørelser over Danmarks befolkning findes helt tilbage til midten af 1800-tallet. Grundlaget for opgørelserne var folketællinger og oplysninger i kirkebøgerne. Siden 1971 findes årlig befolkningsstatistik baseret på oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR).

Nyt

Seneste nyt om Befolkning

18.600 indvandringer i 2. kvartal 2023

11. august 2023

18.600 indvandringer i 2. kvartal 2023

I andet kvartal 2023 var der 18.569 indvandringer, hvilket er flere indvandringer end i andet kvartal året før COVID-19, nemlig 18 pct. flere end i andet kvartal 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fødsler'


Færre bor på landet

2. juni 2023

Færre bor på landet

Færre bor i landdistrikterne. I 2013 boede hver ottende person i landdistrikterne. I 2023 er det tættere på hver niende.

Tabeller i Statistikbanken om 'Befolkningstal'


Befolkningstilvækst især i Østjylland

1. juni 2023

Befolkningstilvækst især i Østjylland

Hvis den aktuelle befolkningsudvikling på kommunalt niveau med hensyn til fertilitet, dødelighed, nettoindvandring samt ind- og udflytning mellem kommunerne fortsætter frem til 2050, forventes forskellene forstærkede.

Tabeller i Statistikbanken om 'Befolkningsfremskrivning'


24 pct. flere indvandrede for at arbejde i 2022

28. marts 2023

24 pct. flere indvandrede for at arbejde i 2022

I 2022 indvandrede 31.600 personer for at arbejde - en stigning på 24 pct. i forhold til året før. Det er samtidig det højeste antal, der er indvandret for at arbejde siden 1997, hvor opgørelsen startede.

Tabeller i Statistikbanken om 'Indvandrere og efterkommere'


Stigning i antal udmeldelser af folkekirken

16. februar 2023

Stigning i antal udmeldelser af folkekirken

I 2022 meldte 12.751 personer sig ud af folkekirken. Det var en stigning på 42 pct. i forhold til 2021. Stigningen kommer efter tre år med et relativt lavt antal udmeldelser.

Tabeller i Statistikbanken om 'Befolkningstal'


Øget beskæftigelse for ikke-vestlige indvandrere

28. oktober 2022

Øget beskæftigelse for ikke-vestlige indvandrere

Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande har været stigende siden 2015. Stigningen var især markant fra 2020 til 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Indvandrere og efterkommere'


Mindre fald i kvinders middellevetid

16. februar 2022

Mindre fald i kvinders middellevetid

I 2020/2021 var middellevetiden 79,6 år for mænd og 83,4 år for kvinder. Det svarer til en stigning på 0,1 år for mænd og et fald på 0,2 år for kvinder siden seneste opgørelse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Middellevetid'


Kvinder i Danmark fik generelt lidt flere børn i 2021

15. februar 2022

Kvinder i Danmark fik generelt lidt flere børn i 2021

Den samlede fertilitetskvotient (15-49 år) steg i 2021 til 1.724 pr. 1.000 kvinder. Det er en stigning efter en fireårig periode (2017-2020) med faldende fertilitet i befolkningen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fødsler'


Asylindvandringer er på historisk lavt niveau

16. december 2020

Asylindvandringer er på historisk lavt niveau

Da flygtningekrisen toppede i 2015 indvandrede 10.415 personer med asyl som opholdsgrundlag. Det er det hidtidige højeste antal i Danmarks Statistiks opgørelse, der går tilbage til 1997.

Tabeller i Statistikbanken om 'Indvandrere og efterkommere'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Førstegangsfødende er blevet ældre

12. september 2023

Førstegangsfødende er blevet ældre

I 2022 fødte 26.300 kvinder i Danmark deres første barn, og gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var 29,9 år. Men hvem får typisk børn senere i livet, og er gruppen af førstegangsfødende anderledes i 2022 end tidligere?

Land og by - hvor forskellig er boligprisen?

7. juli 2022

Land og by - hvor forskellig er boligprisen?

Der tales ofte om, at man kan få mere bolig for pengene på landet. Men hvor store er prisforskellene egentlig mellem land og by? I hvor høj grad kan man bytte en mindre lejlighed i byen til et stort hus på landet?

The Nordics during the first phases of COVID-19

31. maj 2022

The Nordics during the first phases of COVID-19

This publication describes the Nordics during the first phases of COVID-19. The publication is the result of the Nordic Chief Statisticians' decision to publish a joint comparative analysis concerning the socioeconomic effects of COVID-19 in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden.

Udviklingen i multinationale nabolag fra 1990 til 2020

24. marts 2022

Udviklingen i multinationale nabolag fra 1990 til 2020

I perioden 1990-2020 har andelen af nabolag udelukkende bestående af personer med dansk oprindelse ændret sig væsentligt. I 1990 boede tre ud af ti personer med dansk oprindelse i et nabolag, hvor samtlige nærmeste 50 naboer også var personer med dansk oprindelse. I 2020 var dette gældende for én ud af ti personer.

Hvem bor i og omkring 53 boligområder, der har været på ghettolisterne?

29. juni 2021

Hvem bor i og omkring 53 boligområder, der har været på ghettolisterne?

Siden 2011 har de danske myndigheder hvert år udarbejdet en liste over boligområder, der karakteriseres som ghettoer. Det er almene boligområder, hvor beboerne opfylder forskellige kriterier, fx om lavt uddannelsesniveau og manglende arbejdsmarkedstilknytning. Nogle områder har været på listen flere gange, mens andre kun har været på listen en enkelt gang.

Publikationer

COVID-19 i befolknings- og kriminalitetsstatistikken i 2020

COVID-19 i befolknings- og kriminalitetsstatistikken i 2020

Publikationen samler op på, hvordan 2020-statistikken inden for emnerne befolkning og kriminalitet blev påvirket af COVID-19-situationen – både hvor der var markante afvigelser fra tidligere år og hvor en potentiel forventet påvirkning ikke sporedes.
Befolkningens udvikling 2021

Befolkningens udvikling 2021

Publikationen ”Befolkningens udvikling” er en fortsættelse af de årlige publikationer om befolkningsudviklingen i Danmark, som startede med publikationen ”Befolkningen bevægelser” for årene 1931-1933.

Disse publikationer udgør samlet set et historisk bibliotek over de demografiske bevægelser, som har haft betydning for den overordnede befolkningsudvikling i Danmark, herunder fødsler og dødsfald, vielser og opløste ægteskaber, flytninger inden for Danmarks grænser samt ind- og udvandring. 
Bag tallene

Fakta om indvandrere og efterkommere i Danmark

18. august 2022

Fakta om indvandrere og efterkommere i Danmark

Her kan du få et overblik over vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark, deres opholdsgrundlag, tilknytning til arbejdsmarked, uddannelse og kriminalitet.

COVID-19: Næsten dobbelt så høj dødelighed for mænd

4. maj 2022

COVID-19: Næsten dobbelt så høj dødelighed for mænd

Dødeligheden med COVID-19 var næsten dobbelt så høj for mænd som for kvinder i perioden fra 1. marts 2020 til udgangen af 2021. Samtidig var dødeligheden højere for blandt andet lavtlønnede og arbejdsløse.

Ukrainere i Danmark

18. marts 2022

Ukrainere i Danmark

Ved årsskiftet boede der lidt over 16.000 personer med ukrainsk oprindelse i Danmark. Halvdelen er på arbejdsmarkedet og arbejder inden for især svine- og kvægproduktion.

Lidt lavere andel af danskerne dør af kræft

29. oktober 2021

Lidt lavere andel af danskerne dør af kræft

Flest døde af kræft er i aldersgruppen 60-79 år samt 80+ år, og den hyppigste dødelige kræfttype er kræft i strube, lunge, luftrør og bronkier.

Otte fakta om Danmark og Tyskland

24. september 2021

Otte fakta om Danmark og Tyskland

Bruttonationalproduktet pr. indbygger er højere i Danmark, mens Tyskland har større drivhusgasudledning pr. person. Vi har samlet otte fakta om Danmark og Tyskland herunder.

Kontakt

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07