Gå til sidens indhold

Flytninger

Flytningerne kan enten være internt i Danmark eller til og fra udlandet. En særlig statistik viser flytninger hen over Øresund. Hver registrering i CPR af skift af bopæl for en person regnes som en flytning, dvs. at en person som flytter flere gange i løbet af en periode indgår flere gange i statistikken.

Nyt

Seneste nyt om Flytninger

Især 20-39-årige flytter fra Østdanmark til Skåne

13. april 2023

Især 20-39-årige flytter fra Østdanmark til Skåne

20-39-årige fylder mest i flyttestatistikken for Øresundsregionen. Af dem, der i 2022 flyttede fra Østdanmark til Skåne, var 58 pct. i aldersgruppen 20-39 år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ind- og udvandring'


Indvandring fortsat påvirket af COVID-19

11. februar 2022

Indvandring fortsat påvirket af COVID-19

COVID-19 satte i 2021 sit præg på antal udenlandske statsborgere, der indvandrede til Danmark. Selvom antallet steg med 19 pct. i forhold til 2020, var antallet stadigvæk lavt i forhold til tidligere år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ind- og udvandring'


35-årige kvinder og mænd er flyttet ni gange

16. september 2021

35-årige kvinder og mænd er flyttet ni gange

35-årige kvinder og mænd med dansk statsborgerskab er i gennemsnit flyttet hhv. 9,3 og 8,8 gange i løbet af deres liv. Piger såvel som drenge med dansk statsborgerskab er i gennemsnit flyttet én gang som 5-årig.

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger i Danmark'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Unge flytter senere hjemmefra

26. juni 2023

Unge flytter senere hjemmefra

Over de seneste ti år er der en tendens til, at stadig flere unge er hjemmeboende. Fx boede 42 pct. af de 21-årige hjemme i 2021, mens det gjaldt for 32 pct. af de 21-årige i 2011.

Land og by - hvor forskellig er boligprisen?

7. juli 2022

Land og by - hvor forskellig er boligprisen?

Der tales ofte om, at man kan få mere bolig for pengene på landet. Men hvor store er prisforskellene egentlig mellem land og by? I hvor høj grad kan man bytte en mindre lejlighed i byen til et stort hus på landet?

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

18. august 2021

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

Landkommuner har en forholdsvis høj andel af socialt udsatte borgere. Andelen af førtidspensionister er fx næsten dobbelt så høj i landkommunerne som i hovedstads- og storbykommunerne. Men skyldes forskellene, at socialt udsatte borgere flytter til landkommunerne?

Hvem flytter, når vi flytter fra hinanden?

30. november 2020

Hvem flytter, når vi flytter fra hinanden?

En stor del af danskerne bor i par, men ind imellem flytter den ene eller begge fra den fælles bolig. Hvis parret har børn, involverer disse flytninger også et eller flere børn

De fleste flytninger er over korte afstande

13. november 2019

De fleste flytninger er over korte afstande

I 2018 var der ca. 892.000 flytninger fra ét sted i Danmark til et andet. En stor del af flytningerne foregik over en begrænset afstand, men der var også flytninger på tværs af det meste af landet. De unge er flittigst til at flytte, og det er typisk dem, der flytter længst. Flytningerne har betydning for ændringer i de lokale befolkningstal, blandt andet er der flere, der flytter fra landdistrikterne og de små byer, end der flytter til.

Publikationer

COVID-19 i befolknings- og kriminalitetsstatistikken i 2020

COVID-19 i befolknings- og kriminalitetsstatistikken i 2020

Publikationen samler op på, hvordan 2020-statistikken inden for emnerne befolkning og kriminalitet blev påvirket af COVID-19-situationen – både hvor der var markante afvigelser fra tidligere år og hvor en potentiel forventet påvirkning ikke sporedes.
Befolkningens udvikling 2021

Befolkningens udvikling 2021

Publikationen ”Befolkningens udvikling” er en fortsættelse af de årlige publikationer om befolkningsudviklingen i Danmark, som startede med publikationen ”Befolkningen bevægelser” for årene 1931-1933.

Disse publikationer udgør samlet set et historisk bibliotek over de demografiske bevægelser, som har haft betydning for den overordnede befolkningsudvikling i Danmark, herunder fødsler og dødsfald, vielser og opløste ægteskaber, flytninger inden for Danmarks grænser samt ind- og udvandring.Bag tallene

31.400 ukrainske statsborgere indvandrede til Danmark i 2022. 4.600 udvandrede

24. februar 2023

31.400 ukrainske statsborgere indvandrede til Danmark i 2022. 4.600 udvandrede

Over 31.000 personer med et ukrainsk statsborgerskab indvandrede til Danmark i løbet af 2022. Knap 6.000 var børn under 10 år, og antallet af kvinder på 20 år eller derover udgjorde 14.900 personer. Ca. 4.600 ukrainske statsborgere udvandrede fra Danmark sidste år, og næsten 3.300 af dem oplyste, at de udvandrede til Ukraine.

Vi flytter mest i juli måned

26. juli 2022

Vi flytter mest i juli måned

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var flest, der pakkede flyttekasserne i juli måned i 2021. Dermed overhalede juli den traditionelle store flyttemåned august – dog kun med et mulehår.

Flere unge flytter hjem til mor og far

26. oktober 2018

Flere unge flytter hjem til mor og far

På ni år er antallet af unge danskere, som flytter tilbage til deres mor og/eller far efter at have boet ude steget med 12 pct. Udviklingen er især drevet frem af mænd og af unge midt i tyverne.

Kontakt

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her