Gå til sidens indhold

Flytninger i Danmark

Hvor mange personer flytter hvert år i Danmark? Hvornår flytter man typisk hjemmefra, og hvilken aldersgruppe flytter mest? Statistikken om flytninger i Danmark omfatter alle personer, der flytter fra én adresse i Danmark til en anden i Danmark. Flytninger kan fordeles efter bl.a. kommuner, køn og alder.

Udvalgt statistik om Flytninger i Danmark

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Flytninger i Danmark på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i antal flytninger i Danmark

Her kan du se, hvor mange flytninger der finder sted om året. Det gælder både flytninger mellem kommuner og inden for samme kommune.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.2.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Antal flytninger i Danmark fordelt efter køn og alder

Her kan du se køn og alder for personer, der flytter fra én adresse i Danmark til en anden i Danmark.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.2.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Flytninger i Danmark fordelt efter flyttetidspunkt

Her kan du se, hvilke måneder på året der er flest og færrest, der flytter.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.2.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

HAR DU SET?
Befolkningstal
Læs mere om udviklingen i befolkningstallet fordelt efter fx alder og geografi.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse befolkningens størrelse, sammensætning og udvikling. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser. Hertil kommer, at statistikken anvendes som grundlag for administrative planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem.

Boligopgørelsen

Formålet med boligopgørelsen er at belyse den samlede boligbestand og befolkningens boligforhold. Før 1981 blev oplysningerne om befolkningens boligforhold indhentet ved de skemabaserede folk- og boligtællinger, der indtil 1970 blev gennemført hvert femte år. Efter oprettelsen af Bygnings- og Boligregistret i 1977 har Danmarks Statistik siden 1981 foretaget en årlig boligopgørelse pr. 1. januar ved hjælp af oplysninger fra administrative registre.

Brug for flere tal om Flytninger i Danmark?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om flytninger inden for samme kommune, mellem kommuner og mellem regioner.

Kontaktperson for denne statistik

Lisbeth Harbo
Telefon: 39 17 32 94