Gå til sidens indhold

Ind- og udvandring

Hvor mange indvandrer til Danmark hvert år, og hvor mange udvandrer? Hvilke lande kommer indvandrerne fra? Statistikken om ind- og udvandringer omfatter alle personer, der flytter fra en adresse i udlandet til Danmark eller omvendt. 

Hvad betyder...?

Personer, uanset oprindelse, der flytter til Danmark fra en forudgående bopæl i udlandet. Asylansøgere, der får opholdstilladelse, tælles som indvandrede, når de får opholdstilladelse og bliver registreret i folkeregisteret.

Personer der flytter til Danmark fra et land inden for Norden, eller er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, har ret til at opholde sig i Danmark i op til seks måneder uden at blive bopælsregisteret i CPR. De har pligt til at lade sig registrere, hvis de finder ud af, at opholdet kommer til at vare mere end seks måneder.

Personen skal have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse, for at blive bopælsregistreret i Danmark. Alle andre har pligt til at lade sig bopælsregistrere ved ophold på over tre måneder. Kun personer registreret i folkeregisteret er inkluderet i tallet for indvandring.

Indvandringslandet er det land, som en person, der kommer til Danmark senest har haft bopæl i.

Personer, uanset oprindelse, som er flyttet til udlandet. I Danmark skal personer, som har til hensigt at flytte til udlandet i mindst seks måneder, melde det til folkeregisteret, så de bliver afregistrerede. Kun afregistrerede personer indgår i tallet for udvandring. Særligt for personer der udvandrer til Sverige og Finland inkl. gælder, at opholdet skal være mere end 12 måneder.

Udvandringslandet er det land, som en person, der flytter fra Danmark bosætter sig i.

En persons status som berettiget og forpligtet i forhold til en stat. Borgerrettigheder omfatter bl.a. valgret, valgbarhed og beskyttelse mod udlevering, mens den vigtigste borgerpligt er værnepligten. Statsborgerskabet er medfødt eller kan tildeles ved lov.

Udvalgt statistik om Ind- og udvandring

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Ind- og udvandring på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i antal indvandringer til Danmark

Her kan du se udviklingen i, hvor mange der er indvandret til Danmark hvert år, og om de har dansk eller udenlandsk statsborgerskab.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
12.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Udviklingen i antal udvandringer fra Danmark

Her kan du se udviklingen i, hvor mange der er udvandret fra Danmark hvert år, og om de har dansk eller udenlandsk statsborgerskab.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
12.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Indvandring til Danmark - hvor kommer de fra?

Her kan du se, hvor mange der indvandrede til Danmarks sidste år, og hvor de kom fra. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
12.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

HAR DU SET?
Indvandrere og efterkommere
Ind- og udvandring af udenlandske statsborgere påvirker antallet af indvandrere og efterkommer. Se vores emneside om indvandrere og efterkommere.
HAR DU SET?
Befolkningstal
Ind- og udvandring påvirker befolkningstallet. Se vores emneside om befolkningstal.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Asylansøgninger og opholdstilladelser

Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark.

Danmarks Statistik begyndte offentliggørelsen af oplysninger om asylansøgninger og opholdstilladelser i 1989. Statistikken om asylansøgere og flygtninge går tilbage til 1984, mens statistikken over opholdstilladelser uden for flygtningeområdet kun findes fra 1988.

Fra 1997 findes der opholdstilladelser på individniveau for indvandrede personer med statsborgerskab uden for Danmark og Norden.

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse størrelse, sammensætning og udvikling af befolkningen med bopæl i Danmark. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser og anvendes som grundlag for planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, men der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De fleste af de nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem, men enkelte går længere tilbage.

Brug for flere tal om Ind- og udvandring?

Find mere detaljerede tal i statistikbanken om ind- og udvandringer til og fra Danmark fordelt på fx kommuner, alder og ind- og udvandringsland.

Kontaktperson for denne statistik

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07