Gå til sidens indhold

Fødsler

Antallet af fødte varierer fra år til år. Det er dels afhængigt af antallet af kvinder i de fødedygtige aldre og dels af deres fertilitet. 1946 er det år, hvor flest nyfødte kom til verdenen – nemlig 96.111. I 1983 blev der født 50.822, og er dermed det år, hvor færrest børn blev født.

Introduktion

Grundlaget for statistikken er data fra CPR om børn født i Danmark af mødre med bopæl i Danmark på fødselstidspunktet. Oplysningerne er suppleret med medicinske oplysninger og om oplysninger om dødfødte fra Landspatientregisteret.

Statistikken omfatter dels oplysninger om antal fødsler og dels om antal fødte og deres mødre.

Statistikken om levendefødte indeholder oplysninger om barnets køn, moderens alder, bopæl, statsborgerskab, herkomst og oprindelsesland.

Statistikken om levende- og dødfødte indeholder oplysninger om køn, fødselsvægt og fødselslængde.

Statistikken om fødsler indeholder oplysninger om enkelt/flerfødsler og kønssammensætningen i flerfødsler.

Antallet af levendefødte opgøres hvert kvartal. Kvartalstallene er foreløbige.

Den mere detaljerede årlige statistik er endelig og offentliggøres i midten af februar måned.

Tidspunktet for offentliggørelse af de medicinske oplysninger kan dog variere.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Levendefødte

Børn, der kommer til verden med livstegn, uanset graviditetens længde.

Dødfødte

Børn, som kommer til verden uden livstegn efter afslutningen af graviditetens 22. uge.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Fødsler

Kontakt

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig