Gå til sidens indhold

Fødsler

Hvor mange bliver født i Danmark om året? Hvor gamle er forældrene, når de får børn? Statistikken om fødsler omfatter børn født af mødre, der har folkeregisteradresse i Danmark på fødselstidspunktet. Fødslerne kan fordeles på fx gennemsnitsalder for førstegangsfødende kvinder og nybagte fædre.

Hvad betyder...?

Barn, som kommer til verden med tydelige tegn på liv (dvs. ånder, skriger eller græder) uanset svangerskabets længde.

Fødsel, der resulterer i mindst ét levendefødt barn, samt fødsler af dødfødte børn efter 22. svangerskabsuge.

Udvalgt statistik om Fødsler

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Fødsler på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i antal levendefødte

Her kan du se hvor mange, der bliver født om året, og hvordan det har udviklet sig.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.2.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Udviklingen i gennemsnitsalder

Her kan du se, hvor gamle nybagte mødre og fædre er i gennemsnit, og hvordan det har udviklet sig.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.2.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

HAR DU SET?
Fertilitetskvotienter
Fertilitetskvotienter er en måde at sammenligne tallene årene imellem, da antal fødte sættes i forhold til antal kvinder i samme aldersklasse

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse befolkningens størrelse, sammensætning og udvikling. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser. Hertil kommer, at statistikken anvendes som grundlag for administrative planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem.

Kirkestatistik

Kirkestatistikken giver en oversigt over befolkningens relation til folkekirken. Endvidere opgøres antallet af de forskellige kirkelige handlinger, bl.a. dåb, konfirmationer og begravelser.

Udarbejdelsen af kirkestatistik indledtes i 1974. Der er ikke udarbejdet kirkestatistik for årene 2003-2006. For årene 1984-2002 blev der også udarbejdet statistik for de anerkendte trossamfund, deres medlemmer og handlinger svarende til folkekirkens kirkelige handlinger.

Brug for flere tal om Fødsler?

Find mere detaljerede tal i statistikbanken om fødsler fx fordelt på kommuner, fødselsdag og måned.

Kontaktperson for denne statistik

Lisbeth Harbo
Telefon: 39 17 32 94