Gå til sidens indhold

Middellevetid

Hvor gammel bliver man i Danmark? Hvad er den gennemsnitlige levetid for mænd og kvinder? Statistikken om middellevetid viser det gennemsnitlige antal år, som personer har udsigt til at leve i, hvis deres dødelighed fremover svarer til det niveau, som er konstateret i den aktuelle periode.

Hvad betyder...?

Det gennemsnitlige antal år, som personer på en given fødselsdag har tilbage at leve i, hvis deres dødelighed fremover (alder for alder) svarer til det niveau, som er konstateret i den aktuelle periode. Der findes altså en middelrestlevetid svarende til enhver alder.

Udvalgt statistik om Middellevetid

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Middellevetid på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i middellevetiden

Her kan du se middellevetiden for 0-årige fordelt på drenge og piger og udviklingen i forskellen.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.2.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Udviklingen i middelrestlevetiden

Her kan du se udviklingen i middelrestlevetiden for 65-årige mænd og kvinder og udviklingen i forskellen.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.2.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

HAR DU SET?
Dødsfald
For at kunne udregne middellevetider skal man tage udgangspunkt i årets dødsfald, som fx kan ses her.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse befolkningens størrelse, sammensætning og udvikling. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser. Hertil kommer, at statistikken anvendes som grundlag for administrative planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem.

Beregning af middellevetid

Her kan du få indblik i, hvordan middellevetiden beregnes.

Beregning af middellevetid

Brug for flere tal om Middellevetid?

Find mere detaljerede tal i statistikbanken om middellevetid fordelt på fx kommune og alder.

Kontaktperson for denne statistik

Jørn Korsbø Petersen
Telefon: 39 17 32 77