Gå til sidens indhold

Otte fakta om Danmark og Tyskland

Bruttonationalproduktet pr. indbygger er højere i Danmark, mens Tyskland har større drivhusgasudledning pr. person. Vi har samlet otte fakta om Danmark og Tyskland herunder.

24. september 2021 kl. 8:00

I en tidligere version af denne artikel fremgik det, at tallene for BNP pr. indbygger var købekraftskorrigerede. Det er ikke korrekt. Forklaringen til kilden er rettet med rødt herunder.

Vi lever lidt længere i Danmark end i Tyskland.

Det er en af konklusionerne, når man sammenligner nøgletal mellem Danmark og Tyskland.

BNP pr. indbygger samt det offentlige forbrug i pct. af BNP er større i Danmark, mens der er lidt flere i beskæftigelse i Tyskland.

Fertiliteten er højere i Danmark, mens indkomstuligheden er højere i Tyskland. Drivhusgasudledningen pr. person er lidt større i Tyskland – og så er stemmeprocenten lidt højere i Danmark. Find de otte fakta i tabellen herunder:

Tabel_ny_12.45

Forklaring på kilder

BNP pr. indbygger er landenes BNP divideret med antallet af indbyggere. Tallene anvendt i denne artikel er fra Eurostats portal med SDG-indikatorer og kan findes her. Når data korrigeres for købekraft er forskellen på Danmark og Tysklands BNP pr. indbygger væsentligt mindre. Købekraftskorrigerede data kan findes i denne tabellen NAMA_10_PC her.

Det offentlige forbrug består af udgifter til den service, som det offentlige stiller til rådighed for befolkningen. Tallene er fra Eurostat og UN Statistical Division via Statistisk Tiårsoversigt s. 186

Beskæftigelsesfrekvensen angiver, hvor stor en andel af befolkningen mellem 15 og 64 år, som er i beskæftigelse. Tallene er fra Eurostat og kan findes her.

Gini-koefficienten er et mål for indkomstuligheden i et samfund. Den angivne Gini-koefficient er uligheden i den disponible indkomst. Gini-koefficienten er 0, hvis indkomstfordelingen er helt lige, og 100, hvis hele indkomsten i et land tilfalder et enkelt individ. Tallene er fra Eurostat og kan findes her.

Forventet levetid angiver, hvor gammel en nyfødt kan forvente at blive. Tallene er fra Eurostat og kan findes her

Samlet fertilitet pr. kvinde angiver det gennemsnitlige antal børn som en kvinde ville føde igennem hendes reproduktive alder, såfremt at hun i hver aldersklasse fødte netop så mange børn, som angivet ved årets fertilitetskvotienter. Tallene er fra Eurostat og kan findes her.

Drivhusgasudledning pr. person opgøres af Eurostat.

Stemmeprocenten angiver andelen af stemmeberettigede, som faktisk stemte. Stemmeprocenten for Danmark vedrører det seneste folketingsvalg i 2019, mens stemmeprocenten for Tyskland er fra parlamentsvalget i 2017. Tallene er baseret på IDEA’s opgørelse

DK og Tyskland grafik_facebook

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70