Gå til sidens indhold

Lidt lavere andel af danskerne dør af kræft

Flest døde af kræft er i aldersgruppen 60-79 år samt 80+ år, og den hyppigste dødelige kræfttype er kræft i strube, lunge, luftrør og bronkier.

29. oktober 2021 kl. 8:00

I 2019 døde 277 ud af 100.000 i befolkningen af kræft. Det er et fald fra 297 ud af 100.000 i 1996.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark, og det har det været siden 1996. Før 1996 var hjertesygdomme den hyppigste dødsårsag.

”Antallet af personer, der dør af kræft, har været svagt faldende i løbet af de sidste 23 år på trods af, at vi er blevet flere mennesker i den danske befolkning. Hvor andelen af døde af kræft er faldet lidt over perioden, er andelen af døde af hjertesygdomme derimod faldet markant,” siger Dorthe Larsen, der er afdelingsleder i Danmarks Statistik.

I absolutte tal døde 16.094 personer af kræft i 2019, hvor det i 1996 var 15.649.

Døde ud af 100.000 personer efter de fem hyppigste dødsårsager i Danmark. 1996-2019

Kræft_figur_1

Kilde.www.statistikbanken.dk/dod1 

Vi er blevet flere mennesker

Når vi ser på det samlede antal personer, der er døde af kræft, hører det også med til historien, at udover at vi er blevet flere mennesker, så er befolkningen også blevet ældre i perioden.

”Sammensætningen af befolkningen har ændret sig i retning af flere ældre og færre yngre mennesker. Endelig hører det med i billedet, at middellevetiden har været stigende i perioden både for mænd og kvinder. De forhold er væsentlige faktorer i forståelse af tallene, og de faktorer har vi ikke taget højde for i figuren,” siger Dorthe Larsen.

Om folketal, aldersfordeling og middellevetid

  • Pr. 1. januar 1996 var folketallet i Danmark 5,25 mio. mennesker. I 2021 var tallet pr. 1. januar 5,84 mio. mennesker. Det svarer til en stigning på 11 pct. fra 1996-2021.
  • På samme måde udgjorde personer på 60 år og derover 20 pct. af hele befolkningen pr. 1. januar 1996. I 2021 var andelen steget til 26 pct.
  • Middellevetiden var for perioden 1995/1996 72,9 år for mænd og 78,0 år for kvinder. I perioden 2019/2020 var middellevetiden for mænd 79,5 år, mens den for kvinder var 83,6 år.

Faldende andel dør af hjertesygdomme

Hvor kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark er den næsthyppigste årsag hjertesygdomme.

Andelen af personer, der dør af hjertesygdomme, har været markant faldende de senere år, fra 278 ud af 100.000 i 1996 til 106 ud af 100.000 i 2019.

Efter kræft og hjertesygdomme er de hyppigste dødsårsager bronkitis og astma, mentale lidelser og karsygdomme i hjernen.

Andelen af personer, som dør af bronkitis, har været stabil siden 1996, og andelen af personer, der dør af karsygdomme i hjernen har været faldende. Omvendt har andelen af personer, der dør af mentale lidelser, været svagt stigende siden 1996. Mentale lidelser dækker bl.a. over demenssygdomme som fx Alzheimers.

Find flere tal om dødsårsager i Danmark her: www.statistikbanken.dk/dod1.

Flest døde af kræft er 60+ år

I 2019 var 55,0 pct. af dem, der døde af kræft, i aldersgruppen 60-79 år. 35,0 pct. af dem, der døde af kræft, var i aldersgruppen 80+ år.

Andel døde af kræft (pct.) fordelt på aldersgrupper. 2019

Kræft_figur_2

Kilde: www.statistikbanken.dk/DOD1

Hyppigste dødelige kræfttype er i strube, lunge, luftrør og bronkier

I 2019 døde 3.587 mennesker af kræft i strube, lunge, luftrør og bronkier, som dermed er den hyppigste dødelige kræftform. Den næsthyppigste dødelige kræfttype er kræft i tarme ekskl. endetarm, som 1.362 personer døde af i 2019.

Ca. lige mange mænd og kvinder dør af kræft. Udelukkende kvinder dør af kræft i livmoderhals, livmoder i øvrigt og brystkræft, mens udelukkende mænd dør af kræft i blærehalskirtel, der også er kendt som prostatakræft,” siger Dorthe Larsen.

Antal døde af kræft fordelt på typer af kræft. 2019

Kræft_figur_3

Find flere tal om kræft hos Kræftens Bekæmpelse her.

Har du spørgsmål til tallene i denne artikel, kan du stille dem til Dorthe Larsen på 39 17 33 07 eller på dla@dst.dk.

Kontakt

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07