Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Byopgørelsen

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Byopgørelsen

Statistikken viser antallet af byer og indbyggere i by og landområder inden for hver kommune. Byopgørelsen findes tilbage i de gamle folketællinger, som blev lavet hvert 5. eller 10. år. Fra 1976 til 1996 blev byopgørelsen lavet ca. hvert andet år. Efter 1996 er den blevet lavet årligt.

Indhold

Statistikken indeholder opgørelse over antallet af indbyggere i landdistrikter samt antallet af indbyggere i byer med mere end 200 indbyggere for hver kommune.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kilden til statistikken er dels den årlige befolkningsopgørelse pr. 1. januar og dels bypolygoner, som SDFE (Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering - tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) indtegner på et korttema, og som viser byernes/bypolygonernes geografiske udstrækning. Dernæst optælles antallet af personer med bopæl indenfor de respektive byer/(byopolygoner. Befolkningen der er bosiddende i bypolygoner med under 200 indbyggere klassificers som bosiddende i landdistrikter. Byerne klassificeres sidenhen efter størrelse og indbyggere.

Byer hvis indbyggertal er steget eller faldet meget sammenholdt med sidste år tages ud til nærmere undersøgelse og validitetscheck.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugere: Ministerier, kommuner, organisationer, private virksomheder, studerende samt privatpersoner.

Anvendelsesområde: Planlægning, lokalhistorie.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Opgørelsen anses generelt som værende af meget god kvalitet. Dog giver definitionen mulighed for skøn af byers udstrækning og dermed også byernes befolkning.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer som regel ca. 4 måneder efter årets afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er blevet defineret på samme måde siden 1976. Der kan dog være visse udsving pga. manglende kortmateriale tilbage i tiden. En undtagelse fra definitionen er Hovedstadsområdet, som frem til og med 1998 består af hele kommuner. Fra 1999 er der udskilt bymæssig bebyggelse indenfor de kommuner som tidligere tilhørte Hovedstadsområdet.

Byopgørelsen 1. januar 2006 er gennemført med en ny opgørelsesmetode i forhold til tidligere, idet SDFE (tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) bebyggelsespolygoner for første gang er blevet anvendt. Definitionen på en by er dog den samme som i tidligere byopgørelser, foretaget af Danmarks Statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Folketal. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog.

Læs mere om tilgængelighed