Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jørn Korsbø Petersen
39 17 32 77

jkp@dst.dk

Hent som PDF

Byopgørelsen

Statistikken er blevet defineret på samme måde siden 1976. Der kan dog være visse udsving pga. manglende kortmateriale tilbage i tiden. En undtagelse fra definitionen er Hovedstadsområdet, som frem til og med 1998 består af hele kommuner. Fra 1999 er der udskilt bymæssig bebyggelse inden for de kommuner som tidligere tilhørte Hovedstadsområdet. Fra 2011 er hovedstadsområdet udvidet og inkludere flere omegnskommuner end tidligere .

Byopgørelsen 1. januar 2006 er gennemført med en ny opgørelsesmetode i forhold til tidligere, idet SDFE (tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) bebyggelsespolygoner for første gang er blevet anvendt. Definitionen på en by er dog den samme som i tidligere byopgørelser, foretaget af Danmarks Statistik.

International sammenlignelighed

Definitionen af en by i Danmark er den samme som i bystatistikken i Sverige. Ift. Norge er der visse afvigelser. Få andre lande har det tekniske fundament til at kunne danne en egentlig bystatistik. Her sætter administrative grænser grundlaget for byafgrænsnng.

Sammenlignelighed over tid

Samme definition er blevet er blevet brugt fra 1976, der kan dog være visse udsving pga. manglende kortmateriale tilbage i tiden. En undtagelse fra definitionen er Hovedstadsområdet, som frem til og med 1998 består af hele kommuner. Fra 1999 er der udskilt bymæssig bebyggelse inden for de kommuner som tidligere tilhørte Hovedstadsområdet, hvorved Hovedstadsområdet udgør et mindre område. Fra 2011 er hovedstadsområdet udvidet og inkludere flere omegnskommuner end tidligere .

Fra 1998 til 1999 faldt antallet af personer bosiddende i hovedstadsområdet således med omkring 20 pct.

Byopgørelsen 1. januar 2006 er gennemført med en ny opgørelsesmetode i forhold til tidligere, idet SDFE (tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) bebyggelsespolygoner for første gang er blevet anvendt. Polygonerne markere grænserne for en bys udbredelse og definerer, hvilke adresser der er hjemmehørende i byerne og hvilke der ligger udenfor. Grænserne fastlægge ved hjælp af x,y-korordinater. Definitionen på en by er dog den samme som i de tidligere byopgørelser foretaget af Danmarks Statistik.

Oplysninger om byernes udvikling i størrelse (og sammenlægninger og opsplitninger) fra 1901 og frem til det aktuelle opgørelsesår, opdateres årligt.

Sammenhæng med anden statistik

Der opgøres ikke andre statistikker om byer i Danmark.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik