Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jørn Korsbø Petersen
39 17 32 77

jkp@dst.dk

Hent som PDF

Byopgørelsen

Kilden til statistikken er dels den årlige befolkningsopgørelse pr. 1. januar og dels bypolygoner, som SDFE (Styrelsen for DataForsyning og Effektivisering - tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) indtegner på et korttema, og som viser byernes/bypolygonernes geografiske udstrækning. Dernæst optælles antallet af personer med bopæl indenfor de respektive byer/(byopolygoner. Befolkningen der er bosiddende i bypolygoner med under 200 indbyggere klassificeres som bosiddende i landdistrikter. Byerne klassificeres sidenhen efter størrelse og indbyggere.

Byer hvis indbyggertal er steget eller faldet meget sammenholdt med sidste år tages ud til nærmere undersøgelse og validitetscheck.

Kilder

Kilden til statistikken er årlige oplysninger om beboede adresser fra Det Centrale Personregister (CPR). Fra 1. januar 2006 er byafgrænsningen sket med hjælp af SDFE (Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering - tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) bypolygoner samt opgørelser over beboede adresser fra CPR.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Byopgørelsen er baseret på registerdata fra det Centrale Person Register (CPR). Derudover anvendes korttemaer fra SDFE (tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) med angivelse af byernes udstrækning.

Datavalidering

Byer hvis indbyggertal er steget eller faldet meget sammenholdt med sidste år tages ud til nærmere undersøgelse.

Databehandling

Kilden til statistikken er dels den årlige befolkningsopgørelse pr. 1. januar og dels bypolygoner, som SDFE (tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) indtegner på et korttema, og som viser byernes/bypolygonernes geografiske udstrækning. Befolkningens adresser indplaceres ved deres x og y koordinater på korttemaet. Efterfølgende optælles antallet af personer med bopæl inden for de respektive byer/byopolygoner. Befolkningen der er bosiddende i bypolygoner/byer med under 200 indbyggere klassificeres som bosiddende i landdistrikter.

Hovedstadsområdet defineres og behandles som et byområde. Frem til og med 1998 bestod hovedstadsområdet af hele kommuner. Fra 1999 er der udskilt bymæssig bebyggelse inden for de yderst beliggende kommuner i hovedstadsområdet nemlig Ballerup, Rudersdal, Furesø, Ishøj samt Greve kommuner, som tidligere tilhørte Hovedstadsområdet, hvorved Hovedstadsområdet udgør et mindre område.

Byerne klassificeres efter størrelse og indbyggere her inden for.

Byer hvis indbyggertal er steget eller faldet meget sammenholdt med sidste år tages ud til nærmere undersøgelse og validitetscheck.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.