Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jørn Korsbø Petersen
39 17 32 77

jkp@dst.dk

Hent som PDF

Byopgørelsen

Opgørelsen anses generelt som værende af meget god kvalitet. Dog giver definitionen mulighed for skøn af byers udstrækning og dermed også byernes befolkning.

Samlet præcision

Kvaliteten på opgørelsen er god . Byernes udstrækning overvåges løbende af SDFE. Kvaliteten af byopgørelsen sikres således fra flere kilder. Kun en meget lille del af befolkningen (0,1 pct.) kan ikke indplaceres på korttemaet og derved ikke placeres i en by eller landdistrikt.

Stikprøveusikkerhed

Nej

Anden usikkerhed

Kun en meget lille del af befolkningen (0,1 pct.) kan ikke indplaceres på korttemaet og derved ikke placeres i en by eller landdistrikt.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af opgørelsen er generelt meget god. I de tilfælde hvor borgere henvender sig med udsagn om, at to byer er vokset sammen med henvisning til vores definition giver det sjældent efter nærmere undersøgelse anledning til revisioner og sammenlægning af byer.

Byernes udstrækning overvåges løbende af SDFE (tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) og borgere henvender sig også løbende. Kvaliteten af byopgørelsen sikres således fra flere kilder.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der forekommer ikke foreløbige tal.