Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
40 26 47 43

LOM@dst.dk

Hent som PDF

Sociale udgifter

Statistikken er udarbejdet siden 2007, og er sammenlignelig fra samme år og frem. Statistikken er sammenlignelig med statistikken over de offentlige finanser, der følger de danske nationalregnskabsprincipper.

Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske retningslinjer inden for ESSPROS-systemet (European System of Integrated Social PROtection Statistics), og offentliggøres også af Eurostat på et lidt anderledes funktionsniveau end der anvendes i den danske offentliggørelse. Via Eurostat er statistikken internationalt sammenlignelig.

International sammenlignelighed

Statistikken er forordningsbestemt af EU og offentliggøres også af Eurostat via ESSPROS-systemet (European System of Integrated Social PROtection Statistics), hvor den offentliggøres på et lidt anderledes funktionsniveau end der anvendes i den danske offentliggørelse. Statistikken er dermed international sammenlignelig med øvrige EU-landes statistik på området, samt andre lande som indberetter statistik om sociale udgifter til Eurostat, fx Tyrkiet og Storbritannien.

Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske retningslinjer inden for ESSPROS-systemet (European System of Integrated Social PROtection Statistics), og offentliggøres af Eurostat på et lidt anderledes funktionsniveau end der anvendes i den danske offentliggørelse. Via Eurostat er statistikken internationalt sammenlignelig.

Sammenlignelighed over tid

Den europæiske ESSPROS statistik (European System of integrated Social PROtection Statistics), hvis forordning og manualer ligger til grunds for denne statistik, blev udviklet sidst i 1970’erne af Den Europæiske Statistikbank (Eurostat), og siden har Eurostat løbende udviklet og udformet retningslinjerne og det metodologiske rammeværk for statistikken. Med ESSPROS ønsker Eurostat – og EU – internationalt sammenlignelig statistik af nationalt data på området over social beskyttelse. Den aktuelle manual for statistikken er fra 2019.

Før 2007 var der ikke retsakter på området, men i april 2007 blev der vedtaget en EU rådsforordning. Af denne grund blev forgængeren til denne statistik omlagt i 2012, og resultatet blev denne statistik – sociale udgifter – som i dag går tilbage til 2007. Formålet med omlægningen var bl.a. at gøre statistikken mere sammenlignelig med statistikken over de offentlige finanser, der følger de danske nationalregnskabsprincipper. Derudover var formålet også at gøre statistikken mere gennemskuelig i forhold til andre statistikker.

Arbejdsgruppen NOSOSCO (Nordic Health & Welfare Statistics) laver sammenlignelig nordisk socialstatistik, og bruger bl.a. data fra denne statistik i arbejdet.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er sammenlignelig med statistikken over de offentlige finanser, der følger de danske nationalregnskabsprincipper.

Statistikken har sammenlignelige klassifikationer med COFOG (Classification of the functions of government), som er en klassifikation af de offentliges udgifter fordelt efter formål.

Relevante statistikker, som belyser andre sider af nogle af denne statistiks ydelser, er bl.a.:

Intern konsistens

Statistikken er intern konsistens. Der sikres bl.a. konsistens i kilder ved grundige kvalitetstjeks og treårs validering ved den årlige dataindhentning fra opdaterede kilder.