Gå til sidens indhold

Handicapområdet

Introduktion

Statistikken vedr. handicap og udsatte (voksne)

Statistikken om handicap og udsatte (voksne) indeholder oplysninger om udvalgte ydelser i Lov om Social Service, som gives til voksne med handicap eller andre udsatte. Formålet med statistikken er at opgøre antallet af ydelser og ydelsesmodtagere samt at tilkoble informationer om modtagernes baggrund og levevilkår i øvrigt. Derudover er der oplysninger om modtagerens målgruppe dvs. om borgeren modtager en ydelse på grund af fx en fysisk funktionsnedsættelse, en kognitiv funktionsnedsættelse eller en sindslidelse. Den enkelte ydelse kan være givet på baggrund af flere forskellige målgrupper.
Statistikken er udarbejdet siden 2015 og indeholder data fra og med 4. kvartal 2013.
Data offentliggøres årligt.
Statistikken indeholder data om følgende ydelser i Lov om Social Service (i parentes er angivet paragraf i Lov om Social Service):

 • Aktivitets- og samværstilbud (§104)
 • Behandling (§102)
 • Beskyttet beskæftigelse (§103)
 • Længerevarende botilbud inklusiv tilknyttede ydelser fx §§83, 85 (§108)
 • Midlertidige botilbud inklusiv tilknyttede ydelser fx §§83, 85 (§107)
 • Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1, nr. 3, I lov om socialtilsyn), fx botilbud efter lov om almene boliger m.v. §105 og 115 (§85)
 • Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, fx borgernes private hjem) (§85)
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA) (§96)
 • Kontaktperson for døvblinde (§98)
 • Ledsageordning (§97)
 • Kontant tilskud efter §95 til ansættelse af hjælpere (§§83,84) (§95)
 • Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte efter § 82 a (§ 82 a)
 • Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte efter § 82 b (§ 82 b)

Statistik om handicapkompenserende indsatser til børn og unge 

Statistikken om handicapkompenserende indsatser til børn og unge, indeholder informationer om kommunernes bevillinger af udvalgte indsatser til børn og unge i henhold til Lov om Social Service (SEL). 
Det er første gang at denne statistik udgives, med det formål at følge udviklingen samt sikring af data og statistik på området for børn og unge, der modtager en handicapkompenserende indsats. Statistikken belyser antallet af børn og unge som modtager handicapkompenserende indsatser, samt antallet af indsatser kommunerne har bevilliget. Der er oplysninger om alder og køn på modtageren af handicapkompenserende indsatser. Det enkelte barn / den unge kan modtage flere indsatser på samme tid. 
Statistikken er udarbejdet siden 2022 og data offentliggøres årligt. 
Paragrafferne som ligger til grund for statistikken, omhandler indsatser til børn og unge der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. 
Fra Lov om Social Service er der udfærdiget statistik vedrørende paragrafferne:

 • Særlige dagtilbud til børn (SEL § 32)
 • Hjemmetræning af børn (SEL § 32a)
 • Særlige klubtilbud til større børn og unge (SEL § 36)
 • Personlig hjælp og pleje (SEL § 44, jf. § 83)
 • Afløsning eller aflastning af forældre eller andre nære pårørende (SEL § 44, jf. § 84, stk. 1)
 • Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder (SEL § 44, jf. § 86, stk. 2)
 • Ledsageordning til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene (SEL § 45)
 
Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Relateret indhold i Handicapområdet

Kontakt

Handicap og udsatte (voksne)
Telefon: 39 17 31 40

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her