Gå til sidens indhold

Støtte til handicapbil

Formålet med statistikken er at tilvejebringe information om afgørelser om støtte til handicapbiler efter servicelovens § 114. Statistikken blev startet i Den Sociale Ankestyrelse tilbage i 1998. Statistikken blev indtil 1. juli 2016 varetaget af Ankestyrelsen, hvorefter den blev flyttet til Danmarks Statistik.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal sager, antal afslag, gennemsnitlig behandlingstid i uger, samt samlet bevilget beløb, i sager om støtte til handicapbiler efter servicelovens § 114. Statistikken fordeles på kommuner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles årligt fra kommunerne. Det indsamlede data samles i et datasæt og valideres for logiske fejl, samt sammenholdes med antal afgørelser fra året før.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken oplyser afgørelserne i kommunerne og bruges blandt andet af ministerier, kommuner og journalister.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Indberetning af data er lovpligtig for kommunerne, og efter validering er data pålidelige i det omfang at Danmarks Statistik har fået alle afgørelser. Der kan efterfølgende blive foretaget korrektioner af tidligere år.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken bliver offentliggjort ca. 9 måneder efter referenceperiodens udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er indsamlet data ubrudt siden 2000. I forbindelse med kommunalreformen i 2007, blev afgørelser i bilsager overført til kommunerne, hvor sagerne før blev afgjort i de daværende amter. Fra 2010 skulle kommunerne også indberette de bevilgede beløb.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Handicapområdet. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed